คกก.กฤษฎีกาเห็นชอบ7เรตหนัง เริ่ม มิ.ย

Home / ข่าวหนัง / คกก.กฤษฎีกาเห็นชอบ7เรตหนัง เริ่ม มิ.ย

นายสมชาย เสียงหลาย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการพิจารณากฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ประเภทภาพยนตร์หรือเรตติ้งเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบตามที่ วธ.เสนอแบ่งภาพยนตร์ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1. ภาพยนตร์ประเภทที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู
2. ภาพ ยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป
3. ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป
4.ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
5.ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
6.ภาพยนตร์ประเภทที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู
7.ภาพยนตร์ประเภทที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร

ซึ่งขั้นตอนต่อไปเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอีกครั้ง และจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการเดือนมิถุนายนนี้

รองปลัดวธ. กล่าวอีกว่า หลังจากมีการประกาศใช้เรตติ้งจริงแล้ว จะมีการทดลองใช้กับภาพยนตร์ประมาณ 3-6 เดือน หากในทางปฏิบัติมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะมีการสรุปผลให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติพิจารณาว่า สมควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม วธ. ได้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องภาพยนตร์ นำภาพยนตร์ตัวอย่าง 3 เรื่องมาทดลองใช้เรตติ้งในระบบอินเทอร์เน็ต ให้ประชาชนได้จัดระดับความเหมาะสมเรตติ้งควรอยู่ระดับใด และให้เกิดผลรูปธรรมได้ทำคู่มือเรตติ้งให้แก่ผู้ผลิต โรงภาพยนตร์ได้ศึกษานำไปสู่มาตรฐานสากลด้วย

ที่มา สยามรัฐ

จ๊ะ ไม่จบซักที 13, 15, 18, 20 มันยิบย่อยแท้ๆ