เรตติ้งหนังส่อเค้าวุ่น ผู้ประกอบการโวยไร้ข้อมูล อ้อนสวช.ผ่อนผันช่วงแรก

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / เรตติ้งหนังส่อเค้าวุ่น ผู้ประกอบการโวยไร้ข้อมูล อ้อนสวช.ผ่อนผันช่วงแรก

Rating

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กล่าวถึงกรณีที่วันที่ 12 สิงหาคมนี้ จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงประกอบพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 และมีผลบังคับใช้ทันทีว่า

ตนได้รับรายงานจากสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ว่า (สภว.) ได้มีผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่แจ้งมาว่ายังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการติดสัญลักษณ์เรตติ้งกับภาพยนตร์แต่ละเรื่อง และขอเวลาเตรียมตัวจัดพิมพ์สัญลักษณ์ที่จะติดบนโปสเตอร์หนัง และหน้าปกของวีซีดี ดีวีดี ประมาณ 2 สัปดาห์หลังกฎกระทรวงประกาศใช้? จึงขอให้ทาง สวช. ผ่อนผันไม่เข้มงวดในช่วงแรกก่อน

ดังนั้นทาง สวช. ยินดีผ่อนผันตามที่ร้องขอของผู้ประกอบการ เนื่องจากสัญลักษณ์เรตติ้งภาพยนตร์ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ อย่างไรก็ตามปัญหาในการประกาศใช้กฎหมายทุกฉบับช่วงแรกย่อมจะเกิดปัญหา แต่เชื่อว่าในระยะยาวกฎหมายดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติได้จริง

ที่มา : มติชน