หนุนเด็ก-เยาวชน เรียนรู้การสร้างหนังSHORT FILMS AWARDS เทศกาล ? คบเด็ก…..สร้างหนัง 2009?

Home / ข่าวหนัง, หนังสั้น / หนุนเด็ก-เยาวชน เรียนรู้การสร้างหนังSHORT FILMS AWARDS เทศกาล ? คบเด็ก…..สร้างหนัง 2009?

12581814441258181476l

หลังจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม? เปิดโครงการค่ายศิลปะการแสดงภาพยนตร์และสร้างภาพยนตร์สั้นขึ้นเมื่อปี 2551 เป็นปีแรก ก็ได้รับการสนับสนุนและตอบรับจากภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างดี

และในปีนี้ ทางโครงการฯได้สานต่อกิจกรรมนี้เป็นปีที่ 2 โดยเปิดค่ายจัด workshop เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เข้ามาเรียนรู้การเล่าเรื่องออกมาเป็นภาพโดยใช้กระบวนการทำหนังสั้นเป็นสื่อที่จะเล่าเรื่องราวมุมมองที่มีต่อชุมชนและศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย อยู่อีกทั้งการได้ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นและการเรียนรู้จากการได้ทำงานจริง ทำให้ระบบความคิดที่เยาวชนได้รับเป็นความรู้ที่ยั่งยืน

โดยจัดให้มีการสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีความยาวไม่เกิน 12 นาที ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทยอาทิ ธนิตย์ จิตนุกุล(ปื๊ด)? ,วิทยา ทองอยู่ยง(บอล),พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม(ป๊อก) และ ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์ มาเป็นวิทยากร ให้นักเรียนแต่ละจังหวัดที่เข้าโครงการ ได้รู้วิธีการสร้างภาพยนตร์อย่างถูกต้อง

ซึ่งครั้งนี้ได้มีการดำเนินการจัดขึ้นใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา, อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดนครนายก และ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจะมีภาพยนตร์สั้นผลงานเยาวชนใน 5 ค่ายรวมทั้งสิ้น 51 เรื่อง จากเยาวชนที่ได้มาเข้าค่ายกว่า? 22 จังหวัด ไม่ว่าจะเป็น ปัตตานี นราธิวาส สตูล ยะลา ตราด ตาก อุตรดิสถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก หนองคาย สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย สงขลา นครนายก และ พะเยา

ภาพยนตร์ทั้ง 51 เรื่อง จะถูกคัดเลือกเหลือเพียง 11 เรื่อง ในการเข้าร่วมประกวดในงาน SHORT FILMS AWARDS เทศกาล? ? คบเด็ก…..สร้างหนัง 2009? ซึ่งจะประกาศผลในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552? และจัดฉายรอบปฐมทัศน์ ณ โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex 12 อีกทั้งภาพยนตร์ทั้ง 11 เรื่องจะถูกนำเข้าร่วมเทศกาลต่างๆของงานภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมภาพยนตร์ไทย? อีกทั้งเป็นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในการผลิตภาพยนตร์

สำหรับรางวัลดีเด่นแต่ละสาขาในการประกาศผล SHORT FILMS AWARDS เทศกาล? ? คบเด็ก…..สร้างหนัง 2009 ?ทั้ง 11 รางวัล แบ่งเป็น

– ภาพยนตร์ดีเด่น 1 รางวัลๆละ 12,000 บาท

– รางวัลดีเด่นในอีก 7 สาขา ดังเช่น บทภาพยนตร์ดีเด่น กำกับภาพดีเด่น กำกับศิลปดีเด่น ลำดับภาพดีเด่น แสดงนำดีเด่น บันทึกเสียงดีเด่น และ เทคนิคดีเด่น รางวัลละ 10,000 บาท

– ภาพยนตร์สร้างสรรค์ในสาขาต่างๆอีก 3 รางวัลละ 7,000 บาท

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์