ฟู้ดอิ๊งค์ หนังสารคดีตรวจสอบคุณภาพการผลิตอาหารของมะกัน

Home / ข่าวหนัง, หนังฮอลลีวูด / ฟู้ดอิ๊งค์ หนังสารคดีตรวจสอบคุณภาพการผลิตอาหารของมะกัน

เมื่อ ปี ค.ศ.2008 (พ.ศ.2551) มีภาพยนตร์สารคดีเรื่องหนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในสหรัฐ อเมริกา เนื่องจากมันเป็นหนังที่มุ่งสำรวจตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรมการ ผลิตอาหารของสหรัฐฯอย่างหนักหน่วง หนังเรื่องนี้มีชื่อว่า “Food, Inc.” ซึ่งเป็นผลงานการกำกับของ “โรเบิร์ต เคนเนอร์”

Food, Inc. เล่าเรื่องผ่าน “ไมเคิล พอลแลน” และ “อีริค ชโลสเซอร์” บุคคลสองคนที่ติดตามวิพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรมการผลิตอาหารของสหรัฐฯมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยพวกเขาได้ทำการตรวจสอบอุตสาหกรรมการผลิตอาหารภาคเกษตรกรรม ก่อนจะสรุปว่าเนื้อสัตว์และพืชผักที่ถูกผลิตขึ้นจากอุตสาหกรรมดังกล่าว มีที่มาจากการเอารัดเอาเปรียบและผูกขาดทางเศรษฐกิจ ทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อม

โดยกระบวนการผลิตอาหารในยุคปัจจุบันได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตอาหารฟาสต์ฟู้ดตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ 1950 กระบวนการเช่นนี้ถูกควบคุมผูกขาดโดยเหล่าบรรษัทข้ามชาติซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจผลิตอาหารระดับโลกเพียงไม่กี่กลุ่ม ที่มีจุดมุ่งหมายในการผลิตอาหารให้ได้ปริมาณมากที่สุด ด้วยการลงทุนต่ำที่สุด (และมักได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐ) อันจะนำไปสู่การได้ผลกำไรสูงสุด

และในที่สุดแหล่งทรัพยากรอาหารของโลกก็ถูกผูกขาดโดยบรรษัทข้ามชาติเพียงไม่กี่รายเหล่านี้ ขณะที่สุขภาวะและความปลอดภัย (ของอาหาร, สัตว์ที่ถูกนำมาผลิตเป็นอาหาร, แรงงานผู้ผลิตอาหาร และผู้บริโภคอาหาร) กลับถูกมองข้ามจากกลุ่มบรรษัทดังกล่าว รวมทั้งรัฐบาลที่พยายามสนับสนุนให้มีการบริโภคอาหารราคาถูก โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านลบที่จะมีตามมา


หนังสารคดีชื่อดังเรื่องนี้มีโครงเรื่องที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรก ทำการตรวจสอบอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ (ไก่,เนื้อวัว และหมู) ซึ่งหนังเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม รวมทั้งปราศจากความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม, ส่วนที่สอง ทำการสำรวจอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์และพืชผัก ซึ่งหนังเห็นว่ามีความไม่ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

ส่วนที่สามและส่วนสุดท้าย หนังพูดถึงอำนาจทางเศรษฐกิจและกฎหมายของเหล่าบรรษัทผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ ซึ่งขายอาหารราคาถูกแต่เจือปนไปด้วยสารพิษ, ใช้สารเคมีอย่างมากล้น โดยเฉพาะยาฆ่าแมลงและปุ๋ย รวมทั้งทำงานประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนอเมริกันมีนิสัยในการบริโภคอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

Food, Inc. จะมีกำหนดลงโรงฉายที่โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ เร็ว ๆ นี้
ที่มา : มติชน