เปิดแล้ว!! ทุนสร้างหนัง 200 ล้านจากกระทรวงวัฒนธรรม งบไทยเข้มแข็ง

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / เปิดแล้ว!! ทุนสร้างหนัง 200 ล้านจากกระทรวงวัฒนธรรม งบไทยเข้มแข็ง

นางปริศนา? พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดเผยถึงการเปิดรับโครงการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555? สำนักงานฯ ได้รับการอนุมัติวงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ หรือมีคุณค่าในทางศิลปวัฒนธรรม โดยจะ? เปิดรับผลงานของผู้ที่สนใจตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ? 25 กุมภาพันธ์ ศกนี้

โดยแบ่งผลงานที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์ทดลองหรือภาพยนตร์นอกกระแส เกม แอนิเมชัน ภาพยนตร์ชุดหรือละครชุด และ กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์? โดยแบ่งงบประมาณสนับสนุนให้กับภาพยนตร์แต่ละประเภทดังนี้

160 ล้านบาท สำหรับภาพยนตร์เรื่องยาว
10 ล้านบาท สำหรับภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ทดลอง (ภาพยนตร์นอกกระแส) และภาพยนตร์สารคดี
10 ล้านบาท สำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่น
10 ล้านบาท สำหรับเกม
10 ล้านบาท สำหรับภาพยนตร์ชุด หรือละครชุด

ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอรับการส่งเสริม โดยจัดทำเอกสารและรายละเอียดโครงการ เสนอต่อสำนักงานฯ ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ EMS?? ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก? www.ocac.go.th หรือสอบถามข้อมูลที่ โทร. 0 2422 8822