อัพเดตรายชื่อผู้เข้ารอบล่าสุด! Motif+ Writer Lab (รอบ2)

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / อัพเดตรายชื่อผู้เข้ารอบล่าสุด! Motif+ Writer Lab (รอบ2)

ประกาศรายชื่อ motif+ Writer Lab เพิ่มประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553

แต่เนื่องจากมีคนส่งมาเยอะและน่าสนใจหลายคนจึงขอเวลาพิจารณาอีก

และจะประกาศผู้ที่ได้คัดเลือกชุดสุดท้ายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 นะครับ
ขอแก้ไขเป็น ประกาศผล บ่ายโมง ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ครับ ขออภัยมา ณ.ที่นี้ ครับ

(อัพเดต 11 ก.พ.) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

1. นาย สุรชัย เพชรแสงโรจน์
2. นาย วิวัฒน์ ทองประเสริฐสม
3. นส. กรรณิการ์ โตวรานนท์
4. นส. อมรรัตน์ ฉัตรอมรเดช
5. นาย สุมิตร เที่ยงตรงจิตร
6. นาย ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล
7. นส. ปฐมพร นันทวศิน
8. นาย ศักย์ ศรีประสงค์
9. นาย อัฐกร ศรีขาว
10.นาย นิธิศ วงษ์เทศ
11.นาย เสรี บุตรสีโคตร
12.นาย คิมหันต์ กาญจนสมใจ
13.นส. ปัทมา วงษ์สกุล
14.นาย อังกูร ไชยวงศ์
15.นส. แพรวา มั่นพลศรี
16.นาย ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
17.นาย กฤษณนัยย์ พิรยารังสรรค์

อัพเดต!!! ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ***เพิ่มเติม***
18.นาย ชัยวัฒน์ คงเดช
19.น.ส. พิมพ์พร พุฒาสาร
20.นาย อภิชาต สุคนธพฤกษ์
21.นาย อนวัชร ดีนอก
22.นาย นิติกร เฮงยศมาก
23.น.ส. ธนัญชนก กิตติวราภรณ์
24.น.ส. ชรินรัตน์ ขุนขำ
25.นาย ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์
26.น.ส. วรัญญา ผลวานิชย์
27.นาย ปรามธนี วงศ์พรหมเมศร์
28.น.ส. มนันยา วัฒนกุล
29.นาย วรรณสาร์ท เชิดสำโรง
30.นาย สรยศ ประภาพันธ์
31.นาย ธาวิต รักรังสิมันต์สุข
32.น.ส. ขวัญเดือน เธียรชัยพงษ์
33.นาย พชร หยาง
34.นาย วรพจน์ วงศ์ธานุวัฒน์
35.นาย ศักรินทร์ เข็มทอง
36.นาย วรุฒ เลิศศราวุธ
37.นาย ภิชยะ คำรินทร์
38.น.ส. นัดดาวรรณ สิทธิเลิศประเสริฐ
39.น.ส. อุชุกรณ์ พรสิริมงคล
40.นาย พิพัฒน์ หว่านล้อม
41.น.ส. วิลาสินี รุ่งประจวบกุล
42.นาย ปกรณ์ จึงรุ่งเรือง
43.น.ส. ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
44.นาย พิรินธิวัฒน์ อินทร์นอก
45.นาย ธนพล น้อยชูชื่น
46.นาย สว่างพงษ์ มหาศรี
47.นาย วีระชาติ นรินทรกุล ณ อยุธยา
48.น.ส. จิรัฐติภัทร เต็งอำนวย
49.นาย ปฎิภาณ สิงห์ปาน
50.น.ส. เชาวเรส บุญยพานิช
51.นาย กษานติพงศ์ บุญบรรเทิง
52.นาย พงษ์พันธ์ ยืนชีวิต
53.นาย อรุณทิวา วชิรพรพงศา
54.นาย สุโข เวสาลี
55.น.ส. วรมน โรจนารุณ
56.นาย พิรุณ อนุสุริยา
57.น.ส. ภาณี หลุยเจริญ
58.นาย นัฐพล สัญมนต์
59.น.ส. สุวรรณา ตปนียากรกช
60.นาย ณฐพบ โพธิพันธุ์

———————————————————————————

(*อัพเดต เที่ยง วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 53) ประกาศรายชื่อชุดสุดท้าย new

สำหรับผู้พลาดหวังในช่วงแรก เราได้เก็บประวัติของทุกท่านไว้ หากมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เราจะแจ้งข่าวให้ท่านทราบในโอกาสต่อๆไป หรือท่านใด มีอะไรเด็ดๆ อยากสื่อสารกับเรา ก็สามารถส่งมาที่ writerlab@hotmail.com? หรือโทร 0859147577 ช่วงที่มีการอบรม เราจะเก็บเกี่ยวบรรยากาศ มาบอกเล่าสู่กันฟัง อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาดู ทักทายกันนะครับ

61. นาย วิรุฬห์? กิ่งไพบูลย์
62. วรรธนพงศ์ วงศ์วรรณ
63. ชยุตม์? สาขา
64. นายบุรุษ? ไชยรัตน์
65. ปิยังกูร จันทนานนท์
66. นายวิศรุต ดีล้อม
67. พงษ์พันธ์??? ยืนชีวิต
68. พันตำรวจโท หญิง ปิยวัลคุ์? ขุมเงิน
69. นายภาส? พัฒนกำจร
70. NONTAWAT NUMBENCHAPOL
71. Anuchit Muanprom
72. ทวีวัฒน์ อรรคสูรย์
73. Mr. Worathiti Manosroi
74. นาย จตุพร? บุตรโคตร
75. นาย นิธิ? นิธิวีรกุล
76. นาย วิภู? ชัยฤทธิ์

**** ด่วน!!มากตอบรับการสอบสัมภาษณ์ พร้อมนัดวันเวลาที่สะดวก โทร 085 ? 914-7577 (คุณ ปุ๋ย)

ผู้ที่ตอบรับการสอบสัมภาษณ์ Motif +
ขอให้ท่านเขียนบทความหรือเรียงความเกี่ยวกับตัวตนของท่าน ประสบการณ์การดูหนังและความประทับใจในภาพยนตร์ ( เพราะเราอยากรู้ว่าท่านเป็นคอหนังขนาดไหน )

ข่าวก่อนหน้านี้

ปุ๊ก พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ เปิดอบรมเขียนบทหนัง ฟรี!! เพื่อคัดเลือกเป็นทีมเขียนบทของ motif+(26 ธค 52)

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1