เฉือน-October Sonata ชิงรางวัลมากสุด 9 สาขาของชมรมวิจารณ์บันเทิง

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / เฉือน-October Sonata ชิงรางวัลมากสุด 9 สาขาของชมรมวิจารณ์บันเทิง

เปิดรายชื่อหนัง-นักแสดงเข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง “เฉือน-October Sonata” ชิงเรื่องละ 9 สาขา

ชมรมวิจารณ์บันเทิงได้ประกาศรายชื่อผลงานภาพยนตร์และนักแสดงที่เข้าชิง “รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง” ประจำปี 2552 ผลปรากฏว่า “เฉือน” และ “October Sonata รักที่รอคอย” เป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลมากที่สุดเรื่องละ 9 สาขา โดยรายชื่อของผู้เข้าชิงในแต่ละสาขา มีดังต่อไปนี้

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

เฉือน

นางไม้

พลเมืองจูหลิง

สามชุก

October Sonata รักที่รอคอย

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ก้องเกียรติ โขมศิริ จาก เฉือน

เป็นเอก รัตนเรือง จาก นางไม้

ยงยุทธ ทองกองทุน จาก ความจำสั้น แต่รักฉันยาว

สมเกียรติ์ วิทุรานิช จาก October Sonata รักที่รอคอย


อดิสรณ์ ตรีศิริเกษม จาก รถไฟฟ้า มาหานะเธอ


ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม


จิรายุ ละอองมณี จาก ห้าแพร่ง

ชาคริต แย้มนาม จาก A Moment in June ณ ขณะรัก

ปรเมศร์ น้อยอ่ำ จาก สามชุก

ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ จาก อีส้มสมหวัง ชะชะช่า

อารักษ์ อมรศุภศิริ จาก เฉือน

ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

ชุติมา ทีปะนาถ จาก หนีตามกาลิเลโอ

รัชวิน วงศ์วิริยะ จาก October Sonata รักที่รอคอย

วนิดา เติมธนาภรณ์ จาก นางไม้

ศิริน หอวัง จาก รถไฟฟ้า มาหานะเธอ

สิริวิมล เจริญปุระ จาก เชือดก่อนชิม

ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

เจริญพร อ่อนละม้าย จาก 32 ธันวา

ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข จาก 32 ธันวา

พิษณุ นิ่มสกุล จาก October Sonata รักที่รอคอย

สุเชาว์ พงษ์วิไล จาก A Moment in June ณ ขณะรัก

อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ จาก เฉือน


ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

จรินทร์พร จุนเกียรติ จาก หนีตามกาลิเลโอ

ชลธร ปรัชญารุ่งโรจน์ จาก ม.3 ปี4 เรารักนาย

เดือนเต็ม สาลิตุล จาก A Moment in June ณ ขณะรัก

พิม วัฒนพานิช จาก ห้าแพร่ง

สินิทธา บุณยศักดิ์ จาก A Moment in June ณ ขณะรัก

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ความจำสั้น แต่รักฉันยาว

เฉือน

นางไม้

ท้า/ชน

October Sonata รักที่รอคอย

กำกับภาพยอดเยี่ยม

ความสุขของกะทิ

เฉือน

นางไม้

รถไฟฟ้า มาหานะเธอ

October Sonata รักที่รอคอย

ลำดับภาพยอดเยี่ยม

เฉือน

ท้า/ชน

รถไฟฟ้า มาหานะเธอ

สาระแนห้าวเป้ง

October Sonata รักที่รอคอย

กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม

ความสุขของกะทิ

เฉือน

รถไฟฟ้า มาหานะเธอ

A Moment in June ณ ขณะรัก

October Sonata รักที่รอคอย


ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

ความสุขของกะทิ

เฉือน

สามชุก

A Moment in June ณ ขณะรัก

October Sonata รักที่รอคอย


(ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.thaicinema.org)