วธ.งัดข้อรัฐบาล เดินหน้า ตั้งกรมภาพยนตร์-วีดิทัศน์

Home / ข่าวหนัง / วธ.งัดข้อรัฐบาล เดินหน้า ตั้งกรมภาพยนตร์-วีดิทัศน์

วธ.งัดรัฐบาลเดินหน้า ตั้งกรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผน ระบุทุกวันนี้งานด้านนี้อยู่กระจัดกระจายยากจะควบคุม คาดต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีสำเร็จ…

เมื่อวันที่ 25ก.พ. ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตนได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภาพยนตร์ทั้งในส่วนของ วธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ มาประชุมหารือเกี่ยวกับ การจัดตั้งกรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดตั้งกรมดังกล่าว

เนื่องจากที่ผ่านมาการทำงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ อยู่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ เช่น

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ดูแลด้านการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

สศร.ดูแลเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นต้น

ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการติดต่อประสานงานจึงเกิดความสับสน หากมีกรมและรวมหน่วยงานเข้าด้วยกันจะทำให้การประสานงานหรือส่งเสริมงานภาพยนตร์คล่องตัวมากขึ้น

ศ.ดร.อภินันท์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ วธ.ได้จัดทำร่างโครงสร้างของกรมภาพยนตร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย? อธิบดีกรม รองอธิบดีกรม 2 ตำแหน่ง และแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ กองกลาง กองกฎหมาย สำนักกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศ สำนักทะเบียนและมาตรฐานสถานประกอบการ สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และสำนักส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยภายในกรมมีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ทั้งนี้กรมภาพยนตร์ฯ จะขึ้นตรงกับ วธ. และคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

“ในช่วงที่รัฐบาลสั่งการให้งดการขยายหน่วยงานต่างๆไปจนถึง เดือนกันยายน 2553 เราจะใช้ช่วงเวลานี้ในการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเตรียมการในการตั้งกรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพราะบางหน่วยงานอยู่ในการดูแลของกระทรวงอื่นๆ เช่น การพิจารณาการขอสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของต่างประเทศ อยู่ในการดูแลของสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะต้องปรับเป็นสำนักกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศ เป็นต้น ในขณะเดียวกันเราจะต้องดูแลการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ.2551 เกี่ยวกับการตั้งกรมดังกล่าวด้วย ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร อย่างน้อย 1 ปี โดยเฉพาะโครงสร้างของกรม” รองปลัดวธ.กล่าว

ที่มา : ไทยรัฐ