งบไทยเข้มแข็ง แบ่งเค้กช่วยหนังไทย นเรศวร ฟันไป 100 ล้าน

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / งบไทยเข้มแข็ง แบ่งเค้กช่วยหนังไทย นเรศวร ฟันไป 100 ล้าน


ใช้งบไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 200 ล้าน กระตุ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 9 ประเภท จำนวนรวม 49 เรื่อง นเรศวรเรื่องเดียว 2 ภาค คว้า 100 ล้าน

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วยนายอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ เปิดแถลงข่าวผลการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ และวีดิทัศน์แห่งชาติ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 200 ล้านบาทว่า ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแบ่งให้กับอุตสาหกรรม ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 9 ประเภท จำนวนรวม 49 เรื่อง

แบ่งเป็น

ภาพยนตร์เรื่องยาว 17 เรื่อง ? ?? งบประมาณ 150 ล้านบาท (ตำนานสมเด็จพระนเรศวร 100 ล้านบาท)

ภาพยนตร์สั้น 5 เรื่อง????????????????? งบประมาณ 549,000 บาท

ภาพยนตร์นอกกระแส 2 เรื่อง?? งบประมาณ 4 ล้านบาท

ภาพยนตร์ทดลอง 2 เรื่อง????????? งบประมาณ 751,000 บาท

สารคดี 3 เรื่อง???????????????????????????? งบประมาณ 4.7 ล้านบาท

ภาพยนตร์ชุดหรือละครชุด 5 เรื่อง งบประมาณ 10 ล้านบาท

แอนิเมชั่น 4 เรื่อง งบประมาณ 10 ล้านบาท

เกม 5 เรื่อง งบประมาณ 10 ล้านบาท

และส่วนที่เหลือจัดสรรให้กับกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ได้รับการ ส่งเสริมรวม 6 กิจกรรม

?ในส่วนของเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ? 4 ที่เป็นข้อสังเกตของหลายฝ่ายว่าจะได้รับงบประมาณทั้งหมด 200 ล้านบาท แต่จากการที่คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ สามารถพิจารณาให้เงินสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องยาวได้ถึง 17 เรื่อง แสดงให้เห็นถึงการทำงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และให้น้ำหนักกับภาพยนตร์ทุกเรื่อง อย่างไรก็ตามงบประมาณ 200 ล้านบาทถือว่าน้อย แต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐได้เข้ามาให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมด้าน นี้เป็นครั้งแรก?
นายธีระ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายอภินันท์ กล่าวว่า “เหตุผลในการจัดสรรงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท ให้กับภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรฯ เพราะเป็นภาพยนตร์ที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มต้น อีกทั้งเนื้อหาภาพยนตร์ยังเป็นการส่งเสริมประวัติศาสตร์ชาติไทย และสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีในชาติ อย่างไรก็ตามในวันที่ 5 เม.ย.นี้ ตนได้เรียกประชุมคณะทำงานและเจ้าของโครงการที่ได้รับการพิจารณาทั้งหมดมาชี้แจงและกำหนดเงื่อนไขการดำเนินการ ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากงบดังกล่าวเป็นงบเร่งด่วนที่รัฐบาลกู้มาใช้ที่มา : เว็บรัฐบาลไทย