มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ให้ทุนสร้างหนังสารคดี 110 ปี “รัฐบุรุษอาวุโส”

Home / ข่าวหนัง, หนังสั้น, หนังไทย / มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ให้ทุนสร้างหนังสารคดี 110 ปี “รัฐบุรุษอาวุโส”มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เตรียมจัดงาน ครบรอบ 110 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี? พนมยงค์? รัฐบุรุษอาวุโสให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะที่ เป็นผู้นำซึ่งซื่อสัตย์สุจริต? เป็นนักประชาธิปไตยและเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพให้แก่โลก?? ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาแนวความความคิดของปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย? ทั้งในอดีตตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน?? และยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาในเชิงบูรณาการที่กลับมาสู่รากเหง้าทาง ภูมิปัญญา? และการศึกษาการเมืองที่มีคุณธรรมนำ

โดยหนึ่งในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นคือ โครงการ “ผลิตภาพยนตร์สารคดี ๑๑๐ ปี? ปรีดี? พนมยงค์” ซึ่งทางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จัดร่วมกับมูลนิธิหนังไทยฯ โดยจะเปิดรับสมัครผู้ ที่มีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับปรีดี พนมยงค์ และอยากจะนำมาสร้างเป็นหนังสารคดีสั้นความยาวประมาณ 20- 30 นาที

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาร่วมโครงการ โดยจะส่งเป็นรายบุคคล หรือ กลุ่มก็ได้ และไม่จำกัดอายุหรืออาชีพ??? ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนการสร้างจำนวน 20,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 080-557-9709 และ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thaifilm.com และส่งที่ thaifilmfoundation@gmail.com หรือ ที่ 02-800-2717

กำหนดการ
7 พฤษภาคม ? ? ? ?? ปิดรับสมัคร
12 พฤษภาคม??????? ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ
15-16 พฤษภาคม ปฐมนิเทศ และ workshop ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านเนื้อหา
22 พฤษภาคม??????? ประชุม และนำเสนอภาพยนตร์สารคดีที่แต่ละกลุ่มต้องการนำเสนอ
23 พฤษภาคม-15 สิงหาคม ดำเนินการถ่ายทำ และส่งภาพยนตร์
26 สิงหาคม-5 กันยายน จัดฉายในงานเทศกาลหนังสั้น ครั้งที่ 14 (จำนวน 2 รอบ)

ที่มา : มติชน