ล้มโต๊ะพิจารณา ทบทวนปรับงบฯหนังนเรศวร

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / ล้มโต๊ะพิจารณา ทบทวนปรับงบฯหนังนเรศวร

เผยแนวทางแก้ปัญหา “นเรศวร” ล้มโต๊ะพิจารณาใหม่-ทบทวนหรือปรับลดงบฯหนังแห่งสยามประเทศ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนจากหลายฝ่ายให้ทบทวนการ อนุมัติงบฯสนับสนุนภาพยนตร์เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3-4” จำนวน 100 ล้านบาท จากงบฯสนับสนุนที่มีให้ทั้งหมด 200 ล้านบาท โดยมองว่าไม่โปร่งใสและไม่ยุติธรรม ที่ประชุมได้ข้อสรุป 3 แนวทาง ดังนี้

1. เสนอให้ทบทวนการจัดสรรงบฯและหลักเกณฑ์ทั้งในส่วนของภาพยนตร์เรื่องตำนาน สมเด็จพระนเรศวรฯ และภาพยนตร์รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ อีก 48 เรื่อง

2. เสนอให้ทบทวนการจัดสรรงบฯเฉพาะภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร ส่วนภาพยนตร์และกิจกรรมที่เหลือ 48 เรื่อง คงตามมติเดิม และ

3. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอให้ปรับลดงบฯสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ เพราะได้เตรียมงบฯให้การสนับสนุนไว้แล้วจำนวน 330 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม นายอภินันท์ระบุว่าตนจะนำรายละเอียดข้อเสนอทั้ง 3 แนวทางไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา

“ถ้าคณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกการจัดสรรงบฯสนับสนุนทั้งหมด 49 โครงการ ก็ต้องมาพิจารณาว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบฯอย่างไรต่อไป และต้องคัดเลือกภาพยนตร์และกิจกรรมที่ขอสนับสนุนเข้ามาทั้งหมด 295 โครงการใหม่อีกครั้ง” รองปลัด วธ.กล่าว

ที่มา : มติชน