กระทรวงวัฒนธรรมประกาศเกียรติยศศิลปินไทย สร้างชื่อในสากล

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / กระทรวงวัฒนธรรมประกาศเกียรติยศศิลปินไทย สร้างชื่อในสากล

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติยศไทยในสากล ณ ห้องบอลรูม โรงแรม Four Seasons Bangkok? โดยกระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีให้กับศิลปินที่สร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศ ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ นายอภิชาตพงศ์ วีระเศรษฐกุล, นางสาวอโนชา สุวิชากรพงษ์, บริษัทกันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ, นายอุรุพงษ์ รักษาสัตย์, นายวิชชานนท์ สมอุ่มจารย์, นายวราทิตย์ อุทัยศรี และคณะละครหุ่นช่างฟ้อน