แบนหนัง SAW 6 เชื่อก่อความไม่สงบ-กระทบศีลธรรม

Home / ข่าวหนัง, หนังฮอลลีวูด / แบนหนัง SAW 6 เชื่อก่อความไม่สงบ-กระทบศีลธรรม

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ แบนหนัง ซอว์ 6 (SAW VI) ไม่ให้ฉายในประเทศไทย เหตุกระทบความสงบ-ศีลธรรม และไม่รับอุทธรณ์เนื่องจากเกินระยะเวลา 15 วัน…

นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2553 โดยมี นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2553 ว่า

โปสเตอร์ใบนี้เพิ่งเคยเห็นไม่แน่ใจว่าแฟนๆของ SAW เป็นคนทำกันเองรึเปล่า แต่โหดมาก

ในการประชุมครั้งนี้สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (สภว.) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้รายงานเรื่องการอุทธรณ์ยื่นคำขอให้ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ เรื่อง ซอว์ เกม ตัด ต่อ ตาย 6 (SAW6) ที่บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เนื่องจากคณะกรรมการ พิจารณาฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุญาต เพราะอาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ทางบริษัทดังกล่าวจึงยื่นอุทธรณ์ขอให้มีการพิจารณาอีกครั้ง เพราะไม่เห็นพ้องกับคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาฯ โดยขออุทธรณ์ให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติช่วยพิจารณาอีกครั้ง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ มีมติพิจารณาไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจากเกินกำหนดระยะเวลาจะรับอุทธรณ์เพราะผู้อุทธรณ์ได้รับทราบมติของคณะ กรรมการพิจารณาฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งหากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง คือ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 แต่ผู้อุทธรณ์มีหนังสืออุทธรณ์ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลา ตามบทบัญญัติมาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควรไม่รับอุทธรณ์ และประเด็นอื่นๆไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาด้วย

ที่มา : ไทยรัฐ