ชวนชมหนังสารคดี “ปฏิวัติฝรั่งเศส” และร่วมเสวนากับวิทยากรจากรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

Home / ข่าวหนัง / ชวนชมหนังสารคดี “ปฏิวัติฝรั่งเศส” และร่วมเสวนากับวิทยากรจากรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

เนื่องในเดือนแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศส (กรกฎาคม 1789) กลุ่มประชาคมจุฬาฯเพื่อประชาชน ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชมสารคดี “The French Revolution” จาก The History Channel

ที่ว่าด้วยเหตุการณ์การปฏิวัติประชาชนที่โค่นล้มระบอบเก่า ซึ่งมีอุดมการณ์หลักคือความเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ (Libert?, ?galit?, fraternit?) และนับเป็นการเปลี่ยน “ไพร่” ให้เป็น “พลเมือง” เป็นครั้งต้นๆของประวัติศาสตร์การเมืองโลก

หลังชมสารคดี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ. ดร. กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมเสวนา

กิจกรรมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ เวลา 16.30-19.00 น. ณ ห้อง 206 ตึก 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ที่มา : www.hooknews.com