วธ.”ปิ๊งสร้างหนัง”สี่แผ่นดิน-นายขนมต้ม” แข่งละครเกาหลี ชงครม.ของบฯกลาง100ล้าน

Home / ข่าวหนัง / วธ.”ปิ๊งสร้างหนัง”สี่แผ่นดิน-นายขนมต้ม” แข่งละครเกาหลี ชงครม.ของบฯกลาง100ล้าน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ไปตรวจเยี่ยมการทำงานของหน่วยต่างๆ ในสังกัด วธ. อาทิ กรมการศาสนา (ศน.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งได้มอบนโยบายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เร่งดำเนินการขับเคลื่อน อาทิ

มอบหมายให้นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการ สศร. ดำเนินการวางยุทธศาสตร์และปรับโครงสร้างศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่ง ชาติของหอภาพยนตร์ เนื่องจากการตรวจเยี่ยมพบว่า การดำเนินงานของหอภาพยนตร์ยังมีปัญหาเรื่องการวางยุทธศาสตร์และการปรับโครงสร้าง ดังนั้น จึงให้นางปริศนาซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวางยุทธศาสตร์เข้าไปช่วยดำเนิน การเรื่องดังกล่าว

นายนิพิฏฐ์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีแนวคิดเรื่องการเสนอตั้งกรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์นั้น โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่สนับสนุนให้แต่ละกระทรวงขยายโครงสร้างหรือตั้งองค์การมหาชนถ้าไม่จำเป็น อีกทั้งเห็นว่างานด้านภาพยนตร์มีทั้งที่ต้องอนุรักษ์ และส่งเสริม สนับสนุน จึงควรอยู่ด้วยกัน ตนถึงให้ นางปริศนา ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการนำภารกิจของกรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไปรวมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ก่อน เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์ภาพยนตร์สามารถดำเนินต่อไป

ในอนาคตหากมีความพร้อม วธ.ก็สามารถเสนอขอตั้งกรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ขึ้นได้ ทั้งนี้ ตน กำลังเตรียมเสนอ ครม.ขออนุมัติงบกลางในปีงบประมาณ 2554 ประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อนำมาจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง “สี่แผ่นดิน” หรือ “นายขนมต้ม” เพราะเห็นว่าแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยและการดำเนินชีวิตของคนไทย รวมทั้งเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้แบบไทย โดยตั้งเป้าว่าจะแข่งขันกับละครเกาหลี ซึ่งปัจจุบันวัยรุ่นไทยกำลังนิยมเป็นอย่างมาก

ทีี่มา : มติชน