ไบโอสโคป ชวนประกวดหนังสั้น “พระในบ้าน”

Home / ข่าวหนัง, หนังสั้น / ไบโอสโคป ชวนประกวดหนังสั้น “พระในบ้าน”

?สาธุรูปนานัง กตญฺญูกตเวฑิตา?
ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

โครงการประกวดหนังสั้น “พระในบ้าน”

60 ปี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ ?พระในบ้าน? เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์สื่อคุณธรรม ด้านความกตัญญูกตเวทีอันเป็นสัญลักษณ์ของคนดี คุณธรรมขั้นพื้นฐานของสังคม

ผู้ที่สนใจส่งโครงเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระในบ้าน ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณไม่จำกัดแนว ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีในการนำเสนอ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ความยาวภาพยนตร์สั้นไม่เกิน 10 นาที ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2553

10 เรื่องย่อที่ผ่านรอบแรกจะได้ทุนในการผลิตภาพยนตร์สั้น 20,000 บาท พร้อมทำงานร่วมกับโปรดิวซ์เซอร์หนังสั้นมืออาชีพ

รางวัลชนะเลิศ
เงินสด???? 50,000???? บาท???? พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
เงินสด???? 20,000???? บาท???? พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
เงินสด???? 10,000???? บาท???? พร้อมถ้วยรางวัลรางวัลชมเชย
เงินสด?????? 5,000???? บาท???? พร้อมถ้วยรางวัล

ส่งผลงานที่
บริษัท ไบโอสโคป พลัส จำกัด
47/51 ซ.โชคชัย 4 (20) ถ.ลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2931-5152
โทรสาร 0-2931-5153

สอบถามที่ได้เบอร์ 0-2931-5152 ต่อสาย คุณนพพร หรือ bioscope.fuse@gmail.com

ที่มา : มติชน