ประกาศผลรางวัล “เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 14”

Home / ข่าวหนัง, หนังสั้น / ประกาศผลรางวัล “เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 14”

มูลนิธิหนังไทย จัดให้มีการประกวดเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 14 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ? 5 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา โดยมีการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆณ ห้องออดิทอเรี่ยมชั้น 5หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553 ดังนี้

1. รางวัลรัตน์เปสตันยี สำหรับผลงานหนังสั้นบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ? : เชอรี่เป็นลูกครึ่งเกาหลี (Cherie is Korean-Thai) นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
รองชนะเลิศ? : สูญญากาศ (INSPACE) วิศรา วิจิตรวาทการ
: ครอง (own) วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
ประกาศนียบัตรชมเชย? : ผมจะหาเสรีภาพได้ที่ไหน? (Where can Ifind Seripap?)?? ภาส พัฒนกำจร

เชอรี่เป็นลูกครึ่งเกาหลี

2. รางวัลช้างเผือก สำหรับผลงานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ? : ตั้งแต่เกิด (Fabricative) ปณพันธ์ ตั้งสมบูรณ์ School of Architecture and Design, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองชนะเลิศ? : ถนน (on the road) เทพมณี กิตติถาวรกุล คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: รัก 360 องศา (The circle) อลงกต ด้วงรักษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศนียบัตรชมเชย? : มนต์รักร้านชำ (Grocery, My Love) เมธัส ศิรินาวิน? คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ยินดีที่ได้รู้จัก (Run into…) จักริน เทพวงค์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: It?s hard tosay how I love you, Captain Hook ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มนต์รักร้านชำ

3. รางวัลช้างเผือกพิเศษสำหรับผลงานของนักเรียนระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา (หรือ มีอายุไม่เกิน 18 ปี)

รางวัลชนะเลิศ? : ตัวเ-ี้ย ฝันร้าย และด.ช.หยอย (Damned Life Of Yoi) โด ยธีรัช หวังวิศาล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
รองชนะเลิศ? : MEN & WOMENรัก/ร้าย/ชาย/หญิง (MEN & WOMEN) ธีรัช หวังวิศาล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
: Sweet Monologue กวิสรา ผันนภานุกุล จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประกาศนียบัตรชมเชย? : วิษณุมนต์ (running) น.ส.นิภาพร ขันสิงห์, พิมพ์เพชร พิมพ์ทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ จ.ร้อยเอ็ด
: ความฝัน (Dream) ดช.ภูมิรพี แซ่ตั้ง ประถมปีที่ 4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
: ทวิครา (Repeat Occurrence) วีรยุทธ กระจ่างศรี,ณภัทร ตั้งสง่า/ วีรยุทธ กระจ่างศรี จบการศึกษาจากโรงเรียนหอวัง? -ณภัทร ตั้งสง่าจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

MEN & WOMEN

4. รางวัลดุ๊ก สำหรับผลงานภาพยนตร์สารคดี

รางวัลชนะเลิศ? : กาลานุสติ (Remembrance) สิทธิพร ราชา
รองชนะเลิศ? : เงา: อดีตจากป่า คนแปลกหน้าที่ขุนยวม (Shades of Shadow: Saga from the Jungle, Stranger at Khun Yuam) ศุภร ชูทรงเดช
: สมหวัง 2553 (Somwang 2553) นรชาย กัจฉปานนท์
ประกาศนียบัตรชมเชย? : เพื่อน..ฝัน..ฉันกับพ่อ (Dear Brothers & Sisters) reality filmmaker

สมหวัง 2553

5. รางวัลปยุต เงากระจ่าง สำหรับผลงานภาพยนตร์อนิเมชั่น

รางวัลชนะเลิศ? : ทะยานอยาก (ASPIRATION) โดย จักรพันธ์ สืบแสน
รองชนะเลิศ? : นาฬิกาตื่น (The Parallel Age) โดย ฐาปัฐว์ กิจรุจิภาคย์
: สีน้ำเงินในโฆษณาผ้าอนามัย (an)other โดย อาภาศรี ฐิตะฐาน
ประกาศนียบัตรชมเชย? 😕 เส้นใยที่ถูกลืม (ONLINE) โดย สิบปนนท์ รอดคำทุย
: ทะเลจากกำแพง (Behind the seawall) โดย ภัทรภร วีระศักดิ์วงศ์
: สะกดจิตร (hypnotize) โดย ณัฐวุฒิ ปราบหงส์

สีน้ำเงินในโฆษณาผ้าอนามัย

6. รางวัลรัตน์ เปสตันยี สาขาอินเตอร์เนชั่นแนล คอมเพทติชั่นสำหรับผลงานหนังสั้นของผู้กำกับจากต่างประเทศ
รางวัลชนะเลิศ : Vilay โดย UMESH KULKANI (India)

Special Mension? : Leerfahrt โดย MARTIS BURKHARDT (Germany)
: Below the Blue (Tiefensucht) โดย FLORIAN FESSL (Austria)

รางวัลพิราบขาว? : ทัศนอคติ โดย ภาณุแสง-ชูโต

รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม? : สุพัตรา ตรีผลาวิเศษกุล จากเรื่อง It?s hard tosay how I love you, Captain Hook

สุพัตรา ตรีผลาวิเศษกุล

รางวัล Kodak Filmschool Competition? : Butterfly Wheel โดย ฐานิกา เจนเจษฎา

รางวัลวิจิตรมาตรา? : มนต์รักร้านชำ (Grocery, My Love) เมธัส ศิรินาวิน
: มายายนตร์ โดย ณัฐนัย เลิศปรีชาภักดี
: ความทรงจำดีดีในหน้าหนาว โดย ธนัทภัณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
: ทะเลจากกำแพง โดย ภัทรภร วีระศักดิ์วงศ์

รางวัลขวัญใจมหาชน? : เส้นใยที่ถูกลืม โดย สิปปนนท์ รอดคำทุย

ที่มา : มติชน