วธ. เตือน ห้ามขายหรือให้เช่าภาพยนตร์เรตอาร์ (Xฉ 20-) แก่เด็ก เยาวชน หรือคนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี

Home / ข่าวหนัง / วธ. เตือน ห้ามขายหรือให้เช่าภาพยนตร์เรตอาร์ (Xฉ 20-) แก่เด็ก เยาวชน หรือคนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี

rate
ตัวอย่าง หนังแผ่นที่ได้เรท 20-

ข่าวด้านล่างนี้เรานำจากเว็บไซต์ สำนักพิจารณาภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ เท่าที่ผมสอบถามดู แน่นอนทางเครือข่ายคนดูหนังยังต่อต้านการเซ็นเซอร์และไม่เห็นด้วยให้การบัง เบลอ แผ่นวีซีดี-ดีวีดีรูปแบบลิขสิทธิ์ แต่มีกฎหมายบังคับใช้ก็อยากให้ปฏิบัติกันไปก่อน กรณีที่เห็นกฎหมายมีปัญหาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องวิพากษ์กันต่อไป เรื่อยๆ

สำหรับประเด็นนี้มีเพิ่มเติมจากการจัดสัมมนา 1 ปีเรตติ้ง ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ ผู้ร่วมงานจากกระทรวงวัฒนธรรมได้ชี้แจงว่าต่อไปจะไม่มีหนังแผ่น เรต ฉ 20- วางขายในร้านสะดวกซื้อพวก 7Eleven อีก แต่ผมลองเดินดูอยู่หลายแห่ง ก็พบว่ามีขายหนังเรตนี้ในร้านค้าดังกล่าวทุกที่ ?

ข่าวจาก เครือข่ายคนดูหนัง

————————–

เตือนห้ามขายหรือให้เช่าภาพยนตร์เรตอาร์ (Xฉ 20-) แก่เด็ก เยาวชน หรือคนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี

นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในฐานะนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑มาตรา ๔๕ ห้ามผู้รับใบอนุญาต ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ที่จัดอยู่ในประเภทที่ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีดู (สัญลักษณ์ Xฉ 20-) ให้แก่เด็ก เยาวชน หรือคนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี (เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส)

หากไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะมีความผิดตามกฎหมาย กล่าวคือ จะโทษทางอาญาปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ? ๑๐๐,๐๐๐ บาท


ภาพตัวอย่าง สัญลักษณ์ที่แปะหลังกล่องดีวีดี

ดังนั้น? จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วย? ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าผู้ซื้อหรือผู้เช่ามีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี หรือไม่ ทางร้านอาจจะใช้วิธีการขอตรวจดูบัตรประชาชนของลูกค้า ก่อนที่จะให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ประเภทเรตอาร์ (Xฉ 20-)

มิฉะนั้น? หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจพบการกระทำผิดดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

—————————-