วธ.ลุยศึกษาตั้งหน่วยด้านภาพยนตร์ครบวงจร

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / วธ.ลุยศึกษาตั้งหน่วยด้านภาพยนตร์ครบวงจร

นายอภินันท์ โปษยานนท์

นายอภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือร่วมกับ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ซึ่งเห็นด้วยกับกรณี สวธ.จะผลักดันแผนการขอแยกสำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (สภว.) ออกจาก สวธ. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ที่สำคัญเป็นการนำงานด้านภาพยนตร์ของ วธ.มารวมด้วยกัน เพราะที่ผ่านมา การทำงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์กระจายตามหน่วยงานต่างๆ อาทิ สวธ.ดูแลด้านการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ดูแลเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ดังนั้น หากตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการสนับสนุนด้านภาพยนตร์ให้มีศักยภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีมติให้แต่ละกระทรวงชะลอการเสนอตั้งองค์การมหาชน และตั้งแยกส่วนราชการไว้ก่อนนั้น สวธ.จะใช้เวลาช่วงนี้เร่งดำเนินการศึกษารูปแบบว่าหากต้องการแยก สภว.ออกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจริง ๆ จะเป็นรูปแบบไหน

“นายนิพิฏฐ์ ได้ให้นโยบาย และแนวทางเบื้องต้น โดยให้ศึกษาข้อดีข้อเสีย ความจำเป็นในการตั้งเป็นกรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กับการขอตั้งเป็นองค์การมหาชนให้รอบคอบ ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปก็จะรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการ วธ.ให้ตัดสินว่าจะเลือกรูปแบบไหน หรือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ กรณีที่หลายฝ่ายเสนอแนวทางให้นำภารกิจของงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของ วธ.ทั้งหมดไปรวมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ก่อน จากนั้นรอจนกว่าทุกอย่างพร้อมจึงค่อยตั้งเป็นกรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ภาย หลังนั้น ผมเห็นว่าต้องศึกษาความเป็นไปได้ก่อนว่าทำได้หรือไม่”
นายอภินันท์กล่าว

ที่มา : มติชน