ปลัดวธ.เล็งผุดกองทุนหนังไทย เข้าตลาดหุ้นระดมทุน ให้ผู้ประกอบการกู้-ดอกเบี้ยต่ำ

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / ปลัดวธ.เล็งผุดกองทุนหนังไทย เข้าตลาดหุ้นระดมทุน ให้ผู้ประกอบการกู้-ดอกเบี้ยต่ำ

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนภาพยนตร์ไทย ว่า ขณะนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กำลังศึกษารูปแบบการจัดตั้งกองทุน แต่เบื้องต้นมีแนวคิดว่ าอาจจะใช้วิธีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อระดมทุนจากรัฐบาล และประชาชน ในการจัดตั้งเป็นกองทุนให้ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ได้กู้ยืมในอัตรา ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้ในการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องส่งรายได้คืนเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม ได้มอบให้ สศร.เร่งศึกษารูปแบบของประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ที่ได้จัดตั้งกองทุนลักษณะดังกล่าว และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

“ข้อ ดีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนจัดสร้างภาพยนตร์ และประชาชนได้เงินปันผล รวมทั้งมีระบบจัดการความเสี่ยง หากผู้ประกอบการขาดทุน จะต้องนำเงินมาคืนกองทุนอย่างไรด้วย อย่างไรก็ตาม ผมจะเชิญนักวิชาการมาหารือในรายละเอียดเชิงลึกถึงการจัดทำกองทุนอีกครั้ง ทั้งเรื่องชื่อ และหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ หาก วธ.ตั้งกองทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์มีแหล่งเงินทุนในการสร้าง สรรค์ภาพยนตร์จะเป็นสิ่งที่ดี เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการต้องหาเงินทุนเอง ขณะเดียวกันมองว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นสื่อที่สร้างรายได้ให้ประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท แต่ถ้าส่งเสริมอย่างเป็นระบบ คิดว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อได้ข้อสรุปชัดเจนเรื่องการตั้งกองทุน วธ.จะทำประชาพิจารณ์ความเห็นทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมก่อนตั้งกองทุน” นายสมชายกล่าว

ที่มา/มติชน