เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 6 กำลังจะเริ่มแล้ว

Home / ข่าวหนัง, หนังสั้น / เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 6 กำลังจะเริ่มแล้ว

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 6 ในประเทศไทยเริ่มขึ้นแล้ว โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งกำหนดให้ปี ค.ศ. 2010 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เทศกาลฯ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์จัดฉายทั่วประเทศ

อีกทั้งในปีนี้ยังได้ริเริ่มจัดเทศกาลฯ เป็นครั้งแรกที่อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความรู้ในระดับภูมิภาค อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ให้กับประเทศในแถบอาเซียนภายใต้กระบวนการเข้าถึงทางความรู้

ในปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้าชมมากกว่า 112,000 ทั่วประเทศ นับได้ว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งมีจุดมุ่งหมาย ที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สำคัญ ของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ และค้นหาแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่โดยผ่านทางสื่อภาพยนตร์ และโทรทัศน์ควบคู่ไปกับความบันเทิง และการเรียนรู้ซึ่งมีขึ้นในประเทศไทย อย่างเช่น คำถามที่ว่า หลุมดำคืออะไร หน่วยพันธุกรรมแสดงความเป็นตัวตนของเราได้อย่างไร ทำไมป่าดิบชื้นถึงมีความสำคัญ เราจะหาวิธีดำรงชีวิตอย่างไรในการเดินทางที่ยาวไกลในห้วงอวกาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเรื่องราวต่างๆ อีกมากมายที่ได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่แทรกด้วยความบันเทิง ภาพยนตร์ทุกเรื่องพากย์เสียงภาษาไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนในประเทศไทยได้เข้าถึงเนื้อหาของภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบ

ปีนี้มีผู้ส่งภาพยนตร์กว่า 170 เรื่อง จาก 24 ประเทศ และมีภาพยนตร์จำนวน 47 เรื่องจาก 17 ประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้ฉายในเทศกาลฯ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย บราซิล เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ญี่ปุ่น มาเลเซีย สเปน ไทย เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ เน้นถึง ?ภาพยนตร์สาระบันเทิง? ด้วยการอธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานให้แก่เยาวชน นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอภาพยนตร์ในกลุ่ม ?ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม? ?วิทยาศาสตร์ทั่วไป? ?การแพทย์และเทคโนโลยี? และ ?วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์? สำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ เป็นความร่วมมือของสถาบันเกอเธ่ สถานทูตฝรั่งเศส และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยการสนับสนุนของ สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 16 ? 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งจัดฉายที่…

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง 5

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

จามจุรีสแควร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สวทช.

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อุทยานการเรียนรู้ TK park ณ สถาบันเกอเธ่ และสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ รัตนาธิเบศร์

สสวท. ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ 26 แห่งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

ที่มา : nangdee, เกอเธ่