เทศกาลภาพยนตร์กินแหนงแคลงใจ (Food Film Festival)

Home / ข่าวหนัง, ข่าวหนัง arthouse สารคดี / เทศกาลภาพยนตร์กินแหนงแคลงใจ (Food Film Festival)

เทศกาลภาพยนตร์เรื่องอาหาร ที่จะชวนเรามาตั้งคำถามกับระบบการผลิตอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งชวนมาชิมลิ้มลองรสชาติอาหารช้า หรืออาหารแบบ Slow food ถ้าคิดง่าย ๆ ก็คืออาหารพื้นบ้าน ข้าวแกงท้องถิ่นเรานี่เอง คุณจะหาทางกินข้าว กินปลาที่มีรสชาติแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

พบกัน 27-30 ม.ค. 2554 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตรงข้ามห้างมาบุญครอง ติดรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

รายละเอียด วงเสวนาในแต่ละวัน

วันที่ 28 มกราคม 2554

16.00 น. เสวนา “จากแปลงสู่ปาก”
โดย
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ นักเคลื่อนไหวทางสังคม
คำ ผกา นักวิจารณ์

ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิตติเวชกุล

วันที่ 29 มกราคม 2554

16.00 น.เสวนา “อาหารกับความรื่นรมย์ของชีวิต”
โดย
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์? นักวิชาการ (ช่างกิน)
กฤช เหลือลมัย นักเขียน (ช่างกิน)
อ.นิดดา หงษ์วิวัฒน์ นิตยสารครัว

ดำเนินรายการโดย? ภาสกร อินทุมาร

วันที่ 30 มกราคม 2554

16.00 น.เสวนา “เรื่องอยู่เรื่องกินในภาพยนตร์”
โดย
สุภาพ หริมเทพาธิป บรรณาธิการนิตยสารไบโอสโคป
ไกรวุฒิ จุลพงศธร
ชลิดา เอื้อบำรุงจิต มูลนิธิหนังไทย

ดำเนินรายการโดย ภาสกร? อินทุมาร

สอบถามเพิ่มเติม : ประภา 08-5178-1014 , นพพร 08-1427-6076

ที่มา: ไบโอสโคป