เปิดโผรายชื่อภาพยนตร์ที่เข้ารอบวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 19

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / เปิดโผรายชื่อภาพยนตร์ที่เข้ารอบวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 19

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 19 เวทีของคนวงการภาพยนตร์ โดยงานประกาศผลรางวัล จะจัดขึ้นวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19.00 น. มาดูกันดีกว่าว่ามีใคร หรือหนังเรื่องไหนเข้าชิงรางวัลกันบ้าง


ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1. นาคปรก โดย สหมงคลฟิล์มและบาแรมยู
2. เรา สองสาม คน? โดย M๓๙
3. สวรรค์บ้านนา โดย เอ๊กซ์ตร้า เวอร์จิ้น
4. ชั่วฟ้าดินสลาย โดย สหมงคลฟิล์ม
5. อินทรีแดง โดย ไฟว์สตาร์โปรดัคชั่น

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1. วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง จาก? “อินทรีแดง”
2. อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล จาก? “ลุงบุญมีระลึกชาติ”
3. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ จาก “สวรรค์บ้านนา”
4. หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล จาก “ชั่วฟ้าดินสลาย”
5. กิตติกร เรียวศิริกุล จาก “เรา สองสาม คน”

ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม
1. ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข จาก “มือปืนดาวพระเสาร์”
2. อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม จาก “ชั่วฟ้าดินสลาย”
3. สมชาย เข็มกลัด จาก “นาคปรก”
4. อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม จาก “อินทรีแดง”
5. ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์ จาก “บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้)”


ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

1. ศิริพันธ์ วัฒนจินดา จาก “9 วัด”
2. เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ จาก “ชั่วฟ้าดินสลาย”
3. พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จาก “สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก”
4. หนึ่งธิดา โสภณ จาก “กวน มึน โฮ”
5. รัตนรัตน์ เอื้อทวีกุล จาก “เรา สองสาม คน”

ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
1. จตุรงค์ พลบูรณ์ จาก “บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้)”
2. ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ จาก “นาคปรก”
3. ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ จาก “ชั่วฟ้าดินสลาย”
4. สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ จาก “นาคปรก”
5. ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ จาก “ชั่วฟ้าดินสลาย”

ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
1. กัญญา รัตนเพชร์ จาก “Who are you ใคร..ในห้อง”
2. อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ จาก “บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้)”
3. ดารณีนุช โพธิปิติ จาก “ชั่วฟ้าดินสลาย”
4. อินทิรา เจริญปุระ จาก “นาคปรก”
5. รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ จาก “เรา สองสาม คน”

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1. ชั่วฟ้าดินสลาย ? หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
2. เจ้านกกระจอก ? อโนชา สุวิชากรพงศ์
3. นาคปรก ? ภวัต พนังคศิริ, ณัฐ นวลแพง, โกเศส ชฤทธิ์พร, พีระภัทร ชูตระกูล, โยธิน สวัสดิ์เรือง
4. ลุงบุญมีระลึกชาติ ? อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
5. อินทรีแดง – วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง

กำกับภาพยอดเยี่ยม
1. “เจ้านกกระจอก” โดย เหลียงหมิ่งไค
2. “เรา สองสาม คน” โดย ธรรมเจริญ พรหมพันธ์, สมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
3. “ชั่วฟ้าดินสลาย” โดย ธีระวัฒน์ รุจินธรรม
4. “สวรรค์บ้านนา” โดย อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
5. “นาคปรก” โดย ธีระวัฒน์ รุจินธรรม

ลำดับภาพยอดเยี่ยม
1. “สวรรค์บ้านนา” โดย อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
2. “กวน มึน โฮ” โดย ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค
3. “ชั่วฟ้าดินสลาย” โดย สุนิตย์ อัศวินิกุล, พรรนิภา กบิลลิกกะวานิชย์
4. “อินทรีแดง” โดย สุนิตย์ อัศวินิกุล, พรรนิภา กบิลลิกกะวานิชย์
5. “นาคปรก” โดย ธวัช ศิริพงศ


กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม

1. “ลุงบุญมีระลึกชาติ” โดย เอกรัฐ หอมลออ
2. “ชั่วฟ้าดินสลาย” โดย สิรนัท รัชชุศานติ
3. “นาคปรก” โดย โสภณ พูลสวัสดิ์
4. “เจ้านกกระจอก” โดย ปรินดา มุ่งหมายผล
5. “อินทรีแดง” โดย พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ, วิทยา ชัยมงคล, ไพโรจน์ ศิริวัฒน์, พัลลภ ชมถาวร

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
1.“เรา สองสาม คน” โดย ไจแอนท์เวฟ, มงคล พงษ์วชิรินทร์, ประวิตร เกษเกษม
2. “นาคปรก” โดย นรินทร ณ บางช้าง
3. “กวน มึน โฮ” โดย ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์, กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ
4. “ชั่วฟ้าดินสลาย” โดย จำรัส เศวตาภรณ์
5. “อินทรีแดง” โดย ไวลด์แอทฮาร์ท

รางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2553
“กวน มึน โฮ”


รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award)
“เปี๊ยก โปสเตอร์”

สรุปรางวัล

ชั่วฟ้าดินสลาย 11 รางวัล
นาคปรก
9 รางวัล
เราสองสามคน
และ อินทรีแดง เรื่องละ 6 รางวัล
สวรรค์บ้านนา
4 รางวัล
กวน มึน โฮ
และ บ้านฉัน ตลกไว้ก่อน พ่อสอนไว้ เรื่องละ 3 รางวัล
เจ้านกกระจอก และ ลุงบุญมีระลึกชาติ
เรื่องละ 2 รางวัล
ใครในห้อง, สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก, มือปืนดาวพระเสาร์
และ 9 วัด เรื่องละ 1 รางวัล

ที่มา : Nangdee