ประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 19 พลอย-อนันดา คว้าดารานำ

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / ประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 19 พลอย-อนันดา คว้าดารานำ

รายงานผลของ งานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2553 ของชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 19 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ผลรางวัลมีดังนี้

สวรรค์บ้านนา

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – สวรรค์บ้านนา (เอ๊กซ์ตร้าเวอร์จิ้น)
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล (ลุงบุญมีระลึกชาติ)
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม – อนันดา เอเวอร์ริงแฮม (ชั่วฟ้าดินสลาย)
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (ชั่วฟ้าดินสลาย) และ หนึ่งธิดา โสภณ (กวน มึน โฮ)
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม – สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ (นาคปรก)
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม – อินทิรา เจริญปุระ (นาคปรก)

 

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – นาคปรก (ภวัต พนังคศิริ, ณัฐ นวลแพง, โกเศส ชฤทธิ์พร, พีระภัทร ชูตระกูล, โยธิน สวัสดิ์เรือง)
กำกับภาพยอดเยี่ยม – สวรรค์บ้านนา (อุรุพงศ์ รักษาสัตย์)
ลำดับภาพยอดเยี่ยม – นาคปรก (ธวัช ศิริพงศ์)
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม – ชั่วฟ้าดินสลาย (จำรัส เศวตาภรณ์)
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม – ชั่วฟ้าดินสลาย (สิรนัท รัชชุศานติ)
รางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2553 – กวน มึน โฮ
รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award) – เปี๊ยก โปสเตอร์

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง

สรุปผลรางวัล
– ชั่วฟ้าดินสลาย (4 รางวัล)
– นาคปรก (4 รางวัล)
– สวรรค์บ้านนา (2 รางวัล)
– กวนมึนโฮ (2 รางวัล)
– ลุงบุญมีระลึกชาติ (1 รางวัล)

เป็นอีกรางวัล ที่เป็นกำลังใจให้คนทำหนัง ได้มีแรงใจ และเห็นคุณค่าของผลงานที่ตนทำนะครับ ปีหน้า มาดูกันใหม่

คลิกดูผลรางวัลของปีที่แล้ว

———————————————————–

รางวัลวิจารณ์บันเทิง

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง (Bangkok Critics Assembly) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ของไทย ที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆ ในแต่ละปี โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2534 โดยชมรมวิจารณ์บันเทิง ซึ่งประกอบด้วยนักวิจารณ์ภาพยนตร์จากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ มีประธานชมรมคือ นายนคร วีระประวัติ

การประกาศผลรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ออกแบบเป็นรูปปิรามิดบนฐานกลมและสี่เหลี่ยม มีความหมายว่าเป็น ปลายปากกา

ที่มา wikipedia และคลิกดูผลรางวัลปีก่อนๆ

————————————————-