โผรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่ ๒๐ ทั้งหมด ๑๖ ประเภทรางวัล ออกมาแล้ว

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / โผรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่ ๒๐ ทั้งหมด ๑๖ ประเภทรางวัล ออกมาแล้ว

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่ ๒๐

รางวัลการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)
1. Human Farm? เรื่อง 9 วัด
2. บริษัท โอเรียนทัล โพสท์ จำกัด และ บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด? เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
3. บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด เรื่อง ซามูไร อโยธยา
4. บริษัท วีเอทีฟ สตูดิโอ จำกัด เรื่อง มายเบสท์บอดี้การ์ด
5. บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด? เรื่อง อินทรีแดง

รางวัลเทคนิคการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up)
1. ธนธัช กิตติคุณาธิป เรื่อง 9 วัด
2. พิชานนทท์ รัตนกมลกานต์ เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
3. นนทพัฒน์ อมรไชย เรื่อง ซามูไร อโยธยา
4. สมบัติ พุทธบุตรทินกุล เรื่อง นาคปรก
5. ศิวกร สุขลังการ, อาภรณ์ มีบางยาง เรื่อง น้ำ ผีนองสยองขวัญ

รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)
1. นภดล เตโช, ทศฤทธิ์ สามิภักดิ์, ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
2. สุธี เหมือนวาจา เรื่อง กวน มึน โฮ
3. นิรชรา วรรณาลัย เรื่อง มายเบสท์บอดี้การ์ด
4. ชาติชาย ไชยยนต์ เรื่อง องค์บาก 3
5. อัจฉรียา พินิจสารภิรมย์ เรื่อง อินทรีแดง

รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)
1. สิรนัท รัชชุศานติ เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
2. ปริณดา มุ่งหมายผล เรื่อง เจ้านกกระจอก
3. โสภณ พูลสวัสดิ์ เรื่อง นาคปรก
4. บรรพด งามขำ? เรื่อง องค์บาก 3
5. พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ เรื่อง อินทรีแดง

รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม ( Best Original Score)
1. ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์, กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์ เรื่อง กวน มึน โฮ
2. ไจแอ็นทเวฟ เรื่อง เราสองสามคน
3. ปภัสศิลป์ คีตวงศ์วัชร์ เรื่อง ซามูไร อโยธยา
4. ธิปไตย ภิรมย์ภักดิ์ เรื่อง บางระจัน 2
5. Ground Music เรื่อง สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก

รางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Song)
1. “ยินดีที่ไม่รู้จัก” ประพันธ์โดย ปิยวัฒน์ มีเครือ 25 Hours เรื่อง กวน มึน โฮ
2. “เธอ GET ก็ OK” ประพันธ์โดย เชาวเลข สร่างทุกข์ เรื่อง สุดเขต สเลดเป็ด
3. “เราสองสามคน” ประพันธ์โดย บานาน่า โบ๊ต เรื่อง เราสองสามคน
4. “ถ้าสักวันเธอจะกล้าพอ” ประพันธ์โดย Wednesday Child เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลย
5. “สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก” ประพันธ์โดย ธนกฤต พานิชวิทย์ เรื่อง สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก

รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)
1. เอกรัตน์ อัศวจามีกร, วชิระ วงศาโรจน์ บริษัท กันตนา แลบบอราทอรี่ส จำกัด เรื่อง เราสองสามคน
2. ไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์, ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ บริษัท กันตนา แลบบอราทอรี่ส จำกัด เรื่อง? ชั่วฟ้าดินสลาย
3. สมชาย จันทร์สุข, สุนิตย์ อัศวินิกุล, พรรนิภา กบิลลิกะวานิชย์, วินัย ศรีรัตน์, ห้องบันทึกเสียงรามอินทรา เรื่อง นาคปรก
4. เฉริมรัฐ กวีวัฒนา เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ
5. ไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์ บริษัท กันตนา แลบบอราทอรี่ส จำกัด เรื่อง? อินทรีแดง

รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)
1. ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค เรื่อง กวน มึน โฮ
2. สุนิตย์ อัศวินิกุล, พรรนิภา กบิลลิกะวานิชย์ เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
3. ธวัช ศิริพงศ์ เรื่อง นาคปรก
4. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ เรื่อง สวรรค์บ้านนา
5. สุนิตย์ อัศวินิกุล เรื่อง อินทรีแดง

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)
1. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ เรื่อง สวรรค์บ้านนา
2. ธรรมเจริญ พรหมพันธ์, สมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ เรื่อง เราสองสามคน
3. ธีรวัฒน์ รุจินธรรม เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
4. ธีรวัฒน์ รุจินธรรม เรื่อง นาคปรก
5. สยมภูมิ มุกดีพร้อม เรื่อง ลุงบุญมี ระลึกชาติ

รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)
1. กิตติพร เลียวศิริกุล เรื่อง เราสองสามคน
2. ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
3. ภวัต พนังคศิริ, ณัฐ นวลแพง, โกเศส ชฤทธิ์พร, พีระภัทร ชูตระกูล, โยธิน สวัสดิ์เรือง เรื่อง นาคปรก
4. นนตรา คุ้มวงศ์, ฉันทวิชช์ ธนเสวี, บรรจง ปิสัญธนะกูล เรื่อง กวน มึน โฮ
5. ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ เรื่อง สุดเขต สเลดเป็ด

รางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)
1. รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ เรื่อง สุดเขต สเลดเป็ด
2. ดารณีนุช โพธิปิติ เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
3. อินทิรา เจริญปุระ เรื่อง นาคปรก
4. ปรางทอง ชั่งธรรม เรื่อง น้ำตาลแดง 2
5. เจนจิรา พงศ์พัศ เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ

รางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)
1. ธีรพงศ์ เหลียงรักวงศ์ เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
2. สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ เรื่อง นาคปรก
3. เร แม็คโดนัลด์ เรื่อง นาคปรก
4. ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ เรื่อง นาคปรก
5. จาตุรงค์ พลบูรณ์ เรื่อง บ้านฉันตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้)

รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)
1. ศิรพันธ์ วัฒนจินดา เรื่อง 9 วัด
2. รัตนรัตน์ เอื้อทวีกุล เรื่อง เราสองสามคน
3. หนึ่งธิดา โสภณ เรื่อง กวน มึน โฮ
4. เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
5. พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ เรื่อง สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก

รางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best Actor)
1. อนันดา เอเวอริ่งแฮม เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
2. สมชาย เข็มกลัด เรื่อง นาคปรก
3. ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์ เรื่อง บ้านฉันตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้)
4. ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข เรื่อง มือปืน ดาว พระ เสาร์
5. อนันดา เอเวอริ่งแฮม เรื่อง อินทรีแดง

รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)
1. สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลย
2. กิตติกร เลียวศิริกุล เรื่อง เราสองสามคน
3. บรรจง ปิสัญธนะกูล เรื่อง กวน มึน โฮ
4. ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
5. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ เรื่อง สวรรค์บ้านนา

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)
1. บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด เรื่อง เราสองสามคน
2. บริษัท จีทีเอช จำกัด เรื่อง กวน มึน โฮ
3. บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
4. บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง นาคปรก
5. บริษัท เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น จำกัด เรื่อง สวรรค์บ้านนา

ซึ่งวันประกาศผล รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ ๒๐ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้ โดยทาง Movie.mthai จะนำผลสรุปรางวัลมานำเสนออีกครั้ง