สวธ. เปิดให้ชมภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคม ?ปัญญา-เรณู? ฟรี 2,000 ที่นั่ง

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / สวธ. เปิดให้ชมภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคม ?ปัญญา-เรณู? ฟรี 2,000 ที่นั่ง

เพราะกระแสความแรงของ ปัญญา-เรณู ซึ่งเป็นตัวอย่างของภาพยนตร์ ที่มีจิตสำนึกสาธารณะในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ค่านิยมที่ดี และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมิให้สูญหายไป ทำให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หนึ่งในองค์กรภาครัฐเล็งเห็นและให้การสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์? โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว การสนับสนุนให้คนไทยได้ชมภาพยนตร์ เรื่อง ปัญญา-เรณู ซึ่งเป็นภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมสะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตอันเรียบง่าย ของเด็กอีสานผ่านกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ในการนี้ พลเอกธันวาคม? ทิพยจันทร์ กรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ และ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้สร้างและกำกับภาพยนตร์ ร่วมในการแถลงข่าว

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์? โปษยานนท์ กล่าวว่า ?กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้คนไทยได้ชมภาพยนตร์เรื่อง ปัญญา-เรณู ซึ่งเป็นภาพยนตร์น้ำดี ที่มีเรื่องราวสะท้อนถึงชีวิตอันเรียบง่ายของเด็กอีสาน ผ่านกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม คือ การแข่งขันโปงลาง ทำให้เราได้เห็นถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานที่นับวันจะหาชมได้ยาก ภาพยนตร์ดังกล่าวนับว่าสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ให้การสนับสนุนการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ปัญญา-เรณู ในรอบพิเศษขึ้นจำนวน 3 วัน คือในวันที่ 9 – 11มีนาคม 2554 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์เอสพานาด รัชดาภิเษก รอบเวลา 14.00 น. และรอบเวลา 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2,000 ที่นั่ง เพื่อสนับสนุนภาพยนตร์ดี ๆ ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมภาพยนตร์ที่สนุกสนาน น่ารัก และแฝงสาระเรื่องนี้ เพื่อส่งเสริมสังคมและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้มีความก้าวหน้าต่อไป?

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง สำนักประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โทร 0 2247 0028 ต่อ 1208, 1209