ใครเป็นใครใน ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี

Home / ข่าวหนัง, หนังไทย / ใครเป็นใครใน ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี

นเรศวรมหาราช

ภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช? ภาค ๓? ยุทธนาวี เป็นการพลิกฟื้นวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรที่ได้ทรงเข้าร่วมรบในสมรภูมิเพื่อรักษาเอกราชที่ได้มาให้สถิตยั่งยืนอยู่คู่ราชอาณาจักรอยุธยา ภาพยนตร์ตอนที่ ๓ นี้ สานต่อกับเหตุการณ์ในภาคที่ ๑ (องค์ประกันหงสา) และภาคที่ ๒? (ประกาสอิสรภาพ) อย่างลงตัว ในภาคที่ ๑ ของภาพยนตร์ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์คราวที่ราชอาณาจักรอยุธยาต้องสูญเสียเกียรติภูมิและเอกราชให้กับหงสาวดี ในสงครามช้างเผือกปี พ.ศ. ๒๑๐๖? และสงครามคราวเสียกรุงในปี พ.ศ.? ๒๑๑๒? ขณะที่ภาคที่ ๒ เป็นการพลิกฟื้นเหตุการณ์คราวสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศเอกราชที่เมืองแครงในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ ซึ่งตามเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์การประกาศเอกราชในครั้งนั้นยังผลให้หงสาวดีภายใต้การนำของพระเจ้านันทบุเรงจำต้องเปิดศึกใหญ่กับอยุธยาอีกหลายศึก? โดยมุ่งจะครองคืนอยุธยาในฐานะเมืองประเทศราชอีกคำรบ? พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรหลังจากปีที่ทรงประกาศเอกราชจึงปรากฏวีรกรรมสำคัญๆ หลายต่อหลายวีรกรรมซึ่งล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระอุตสาหะในการรักษาไว้ซึ่งเอกราช ซึ่งเป็นพระราชภารกิจที่ยากยิ่งไปกว่าการประกาศเอกราช

เรามาฟื้นความทรงจำถึงตัวละครที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ รวมไปถึงตัวละครใหม่ๆด้วยครับ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช – พ.ท. วันชนะ สวัสดี

ออกพระราชมนู - นพชัย ชัยนาม
ออกพระราชมนู – นพชัย ชัยนาม

มณีจันทร์ - ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
มณีจันทร์ – ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ

เลอขิ่น - อินทิรา เจริญปุระ
เลอขิ่น – อินทิรา เจริญปุระ

พระสุพรรณกัลยา - เกรซ มหาดำรงค์กุล
พระสุพรรณกัลยา – เกรซ มหาดำรงค์กุล

สมเด็จพระเอกาทศรถ - พ.ท. วินธัย สุวารี
สมเด็จพระเอกาทศรถ – พ.ท. วินธัย สุวารี

พระมหาเถรคันฉ่อง - สรพงษ์ ชาตรี
พระมหาเถรคันฉ่อง – สรพงษ์ ชาตรี

เสือหาญฟ้า - ดอม เหตระกูล
เสือหาญฟ้า – ดอม เหตระกูล

ไอ้ขาม - ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
ไอ้ขาม – ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ

มูเตอ - เกศริน เอกธวัชกุล
มูเตอ – เกศริน เอกธวัชกุล

ออกพระศรีถมอรัตน์ - พ.ท. คมกฤช อินทรสุวรรณ
ออกพระศรีถมอรัตน์ – พ.ท. คมกฤช อินทรสุวรรณ

ออกพระชัยบุรี - ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง
ออกพระชัยบุรี – ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง

พระยาจีนจันตุ - ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร
พระยาจีนจันตุ – ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร

พระเจ้านันทบุเรง - จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์
พระเจ้านันทบุเรง – จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์

นัดจินหน่อง - น.ท. จงเจต  วัชรานันท์
นัดจินหน่อง – น.ท. จงเจต? วัชรานันท์

พระมหาอุปราชา - นภัสกร มิตรเอม
พระมหาอุปราชา – นภัสกร มิตรเอม

มังจาปะโร - ชลัฏ ณ สงขลา
มังจาปะโร – ชลัฏ ณ สงขลา

ลักไวทำมู - สมชาติ ประชาไทย
ลักไวทำมู – สมชาติ ประชาไทย

พระศรีสุพรรณธรรมาธิราช - ดิลก ทองวัฒนา
พระศรีสุพรรณธรรมาธิราช – ดิลก ทองวัฒนา

นรธาเมงสอ - ชลิต เฟื่องอารมย์
นรธาเมงสอ – ชลิต เฟื่องอารมย์

พญาละแวก - เศรษฐา ศิระฉายา
พญาละแวก – เศรษฐา ศิระฉายา