“โจวเหวินฟะ” ที่สุดในชีวิตการแสดง ในบทปรมาจารย์ “ขงจื๊อ”

Home / หนังเอเชีย / “โจวเหวินฟะ” ที่สุดในชีวิตการแสดง ในบทปรมาจารย์ “ขงจื๊อ”

โจวเหวินฟะ รับบทบาทที่สำคัญที่สุดในชีวิต ถ่ายทอดประวัติของนักคิด นักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน คือ ขงจื๊อ ในภาพยนตร์เรื่อง Confucius เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน และในโอกาสที่ท่านขงจื๊อมีอายุครบ 2,560 ปี

ตัวอย่างภาพยนตร์ Confucius

chowyunfat1

chowyunfat3

chowyunfat2

ขงจื๊อ เป็นนักคิดและนักปรัชญาสังคมที่มีชื่อเสียงของจีน คำสอนของขงจื๊อนั้น ฝังรากอิทธิพลลึกลงไปในสังคมเอเชียตะวันออกมาเป็นเวลาถึง 20 ศตวรรษ หลักปรัชญาของขงจื๊อนั้นเน้นเกี่ยวกับศีลธรรมส่วนตัว และศีลธรรมในการปกครอง ความถูกต้องเหมาะสมของความสัมพันธ์ในสังคม และ ความยุติธรรมและบริสุทธิ์ใจ

ก่อนสิ้นใจ ขงจื๊อได้ทิ้งท้ายข้อความไว้กับ ซื่อคง ไว้ว่า “ขุนเขาต้องพังทลาย ขื่อคานแข็งแรงปานใด สุดท้ายต้องพังลงมา เหมือนเช่น บัณฑิตที่สุดท้ายต้องร่วงโรย”

http://th.wikipedia.org/wiki/ขงจื๊อ