ตารางฉายหนังเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 13 (ฉบับเต็ม)

Home / หนังสั้น / ตารางฉายหนังเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 13 (ฉบับเต็ม)
newsLarge432_cover-short13
เอาตารางฉายหนังเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 13 (ฉบับเต็ม) มาลงให้แล้วนะคะ่เทศกาลหนังสั้น ครั้งที่ 13 ตั้งแต่13-23 สิงหาคม 2552? ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน)

Thu 20/8/2009
17.00? S-Express Indonesia /? 50 min.
Drum Lesson / 2008 / 19 min. / Tumpal Christian Tampubolon
Tak Kau Kunanti (Thou Shalt Not Wait) / 2008 / 8 min. /Riri Riza
Pasangan Baru (New Couple)/ 2008 / 15 min. / Salman Aristo
The First Nation in Mars / 2008 / 8 min./ Nala
18.30?? Queer Shorts : Queer Relations / 112 min.
Shadow of a Fire (L?Ombre D?Un Feu) / 2008 / Switzerland /? 30 min./ Mika?l Ivan Roost
Heiko / 2007 / Portugal / 13 min. / David Bonneville
อาหาร 3 หมู่ (Hungry or Full)/ 2009 / Thailand / 27 min./ อนุชิต มวลพรม Anuchit Muanprom
About Colors and Razors (Entre Cores E Navalhas) /2008/Brazil/15 mins/ Catarina Accioly, Iber? Carvalho
Homo Baby Boom / 2008 / Spain / 27 min. , 2008 / Anna Boluda

Fri 21/8/2009
17.00? Express Philippines / 60 min.
Eternity (Ang Magpakailanman) / 1983/ 25 min. /Raymond Red
The Brief Lifespan of Fire: Act 2 Scene 2: Suring and the Kuk-ok / 1995 / 9 min. / Auraeus Solito
The Retrochronological Transfer of Information / 1996 / 11 min. / Tad Ermita?o
Surreal Random MMS Texts for a Mother, a Sister and a Wife Who Longs for You: Landscape with Figures / 2008 / 15 min. / Christopher Gozum
18.30 Special Program : All About Rhythm / 99 min.
Nora / United States of America / 2008 / 35 min. / Alla Kovgan, David Hinton
Santiago Has a Pain / (Santiago tiene una pena) / Chile / 2008 / 40 min. / Diego Riquelme Davidson / Felipe Orellana
We All Share Your Fado (Todos temos o teu fado) / Spain / 2009 / 24 min. / João Drago

Sat 22/8/2009
11.00 รัตน์ 1/ 80 min.
เถียงนาน้อยคอยรัก/Four Boys, White Whiskey and Grilled Mouse/2009/10/วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์
สมหวัง 2552/Somwang 2552/2009/20/ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์
MOON/ /2009/7/ณัฏฐา หอมทรัพย์
ฝรั่งเศส/Francais/2009/30/นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
ถ้อยคำที่ถูกสาป/Whispering Ghosts/2008/13/ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์
13.00??? International Competition 1 / 95 min.
Nicolas & Guillemette / France? / 2008 / 9 min. / Virginie Taravel
Hold On / France / 2008 / 12 min. / Damien ROUSSINEAU
Love Lost / Singapore / 2008 / 30 min. / Leonard Lai Yok Wai
Without You / United Kingdom / 2008 / 6 min. / Tal Rosner
Hunger / Germany / 2009 / 10 min. / Carolina Hellsgard
Sketches (Trazos) / Cuba / 2008 / 14 min. / Daniel Baldotto
Three of Us / India / 2008 / 14 min. / UMESH VINAYAK KULKARNI
15.00??? รัตน์ 2/? 78 min.
5 minute war /2008/28/อชิร นกเทศ
หนังสั้นสีขาว/ชั่วแสงเทียน/The White Short Film/The Candle Light/2009/20/ปราปต์ บุนปาน
พี่หมีอยากไปอียิปต์/Mr. Mee wanna go to Egypt/2009/20/นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
ทางลัดขึ้นสวรรค์/ Shortcut to Heaven/2008/10/ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ
16.30??? International Competition 2 / 85 min.
Socarrat / Spain / 2009 / 10 min. / DAVID MORENO
Yellow Sticky Notes / Canada / 2007 / 6 min. / Jeff Chiba Stearns
Madam Chan / Singapore / 2008 / 20 min. / Wilson Yip
The Girl with the Yellow Stockings / Germany / 2008 / 6 min. / Grzegorz Muskala
Lesh Sabreen? / Palestine / 2008 / 20 min. / Muayad Alayan
Solus ad Solam / France / 2009 / 23 min. / muriel Montini
18.00??? Siam and a Century / 99 min.
Old Heart / 8 min. / อโนชา สุวิชากรพงศ์
คือผู้หญิง (?is woman) / 7 min. / สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
Encantos / 8 min./ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
บทกวีของบางเรา (Resistant Poem) / 20 min. / ปราบต์ บุนปาน
ธัญญาเรศ (Tunyares) / 16 min. /ไกรวุฒิ จุลพงศธร
ประวัติย่อของบางสิ่งที่ยังไม่จบสิ้น (Pulsatile Mass) / 40 min. / นฆ ปักษนาวิน

Sun 23/8/2009
11.00??? Digital Forum? 189 min.
อภัย:มณี/Apai:Mani/2008/36/วิชชา สุยะรา/ปัจจุบันเป็น Creative & Art Director ที่บริษัท สับปะรด จำกัด
กัด/The Plot/2009/50/กฤตณัฐ ธราวิศิษฎ์/ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร การภาพยนตร์
ของเหลวที่หลั่งจากกาย/Bodily Fluid is so Revolutionary/2009/41/รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค/ปี 4 ภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สีบนถนน/Colours On The Streets/2009/62/วีรพงษ์ วิมุกตะลพ/จบการศึกษาสาชาช่างยนตร์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
15.00??? รัตน์ 3/? 80 min.
Man and Gravity : Plateau /2009/22/จักรวาล นิลธำรงค์
Right Hand,The/2009/5/นิธิศ วงษ์เทศ
ดาว/Daw/2552/7/วสุนันท์ หุตเวช
Safe House,The /2008/19/อรรถรณ บาหยัน และ ชนินทร์ ปั้นทอง
อาหาร 3 หมู่/Hungry or Full/2009/27/อนุชิต มวลพรม
17.00??? International Competition 3 / 102 min.
Up And About Again / Finland / 2009 / 10 / Maarit Suomi
The Rat Train Robbery / German / 2008 / 11 min.? / Jim Lacy, Kathrin Albers
Ata / France / 2008 / 26 min. / Zencirci & Guillaume Giovanetti
The One In Charge (El encargado) / Spain / 2008 / 8 / Sergio Barrej?n
The Man I Never Knew / Russia / 2008 / 12 min./ Prokopiy Burtsev
Point of View (Eynayim Sheli) / Israel / 2008 / 18 min. / Avishag Leibovich
Girl (adeuluiyeoja) / Korea South / 2008 / 17 min./ Hong Sunghoon
19.00??? Best Short from Clermont Ferrand 2 / 100 min.
Everyday Everyday / 2008 / Malaysia / 17 min. / Chui Mui Tan
The Ground Beneath / 2008 / Australia / 20 min. / Ren? Hernandez
The Happy Duckling / 2008 / United Kingdom, Scotland / 8.40 min. / Gili Dolev
Andong / 2008 / Philippines/ 20 min./ Rommel Milo Tolentino
Muto / 2008 / Italy / 6.40 min./ Blu
Naglinn / 2008 / Iceland / 15.30 min./ Benedikt Erlingsson
The Blindness of the Woods / 2008 / Argentina /11 min. / Javier Louren?o , Martin Jalfen

หมายเหตุ : 17, 19 / 2009 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปิดทำการ