ประกาศผลรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมครั้งที่ 13

Home / หนังสั้น / ประกาศผลรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมครั้งที่ 13

thaishortfilmfest

ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลรางวัลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 13 ประจำปี 2552 โดยงานเริ่มประมาณ 19.00 น. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ หอศิลป์กรุงเทพ โดยปีนี้มหาวิทยาลังรังสิตมาแรง คว้าถึง 6 รางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศปยุต เงากระจ่าง, รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมจากโกดัก, รางวัลชนะเลิศช้างเผือก, รางวัลประกาศนียบัตรชมเชยช้างเผือก 2 รางวัล และรางวัลหนังสั้นขวัญใจ ส่วน ผู้กำกับที่คว้ารางวัลมากที่สุดคือ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์(ฝรั่งเศส, พี่หมีไปอียิปต์) และนักศึกษา ม. รังสิต เจนจิฬา โชติประทุม(เรื่อง-ของ-วัตถุ)

DSC01196._web

รางวัลพิราบขาว

The Passion Of ?Freshy ????????????? กำกับโดย พิรุณ อนุสุริยา มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

รางวัลดุ๊ก (สารคดี)

ทรูเกเตอร์/Throughgether??????????? กำกับโดย? ศศิกาญจน์ พุทธวรรณ

รองชนะเลิศ

Uncover ?????????????????????????????????? กำกับโดย? ฐิระพร ภู่งาม

รูการุญ? ???????????????????????????????????? กำกับโดย? สิทธิเดช โรหิตะสุข

ประกาศนียบัตร ชมเชย

อาณาจักร แห่ง ใจ??????????????????????? กำกับโดย? นนทวัฒน์ นำเบญจพล

รางวัลปยุต เงากระจ่าง

จม/Sink[Vi] ?????????????????????????????? กำกับโดย พิทยะ วีระศักดิ์วงศ์ ?คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรัสิต

รองชนะเลิศ

เพลงผีบอก/PEE-BOK song??????????? กำกับโดย? ฉัตรชัย ธรรมาภิรมย์

แอบตะโกน/Abtakon??????????????????? กำกับโดย? ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์

What is my art ???????????????????????? กำกับโดย ?ทศพล ทิพย์ทินกร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร ชมเชย

ไม้งาม ต่างต้น???????????????????????????? กำกับโดย ?ศลิษา เพียรเจริญ

แด่เธอ/DaeTher????????????????????????? กำกับโดย ?ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์

สุดปลายทางฉันและเธอ???????????????? กำกับโดย ?โมกขพล แสงหิรัญ

ไร้สาระ/Raisara????????????????????????? กำกับโดย? อมรลาภ พรหมสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รางวัลโกดัก (ถ่ายภาพ)

Red Man??????????????????????????????????? ถ่ายภาพโดย? อิสรา อริยเอกอนันต์, ธนุสชาญ ขเรืองศรี

กำกับโดย? ณัฐพงษ์ หอมชื่น คณะนิเทศศาสตร์? มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลช้างเผือกพิเศษ

มุมหนึ่ง ???????????????????????????????????? กำกับโดย? นันทิกานต์ พิชัยรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส

รองชนะเลิศ

ไม่มีชื่อ/Untitled????????????????????????? กำกับโดย? ราชพฤกษ์ ติยะจามร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ไมค์/Mike????????????????????????????????? กำกับโดย? เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ประกาศนียบัตร ชมเชย

จักรยาน/Bicycle????????????? ??????????? กำกับโดย? วีรยุทธ กระจ่างศรี โรงเรียนหอวัง

เพื่อน/My Best Friend????????????????? กำกับโดย? ทศพร เหรียญทอง จบชั้นมัธยมจาก รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามรอเข้าศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำเองสบายเอง??????????????????????????? กำกับโดย? ภูมิรพี แซ่ตั้ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมงคล

เจ็บ/Hurt??????????????????????????????????? กำกับโดย? วรเทพ ธรรมโอรส โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลช้างเผือก

นักโทษ/Prisone? ??????????? ??????????? กำกับโดย? ปรัชญา ลำพองชาติ? คณะนิเทศศาสตร์? มหาวิทยาลัยรังสิต

รองชนะเลิศ

รอยเปื้อนบนโซฟา/Stained??????????? กำกับโดย? มนัสรวี วงศ์ประดู่? คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันหนึ่งวัน? ???????????????????????????????? กำกับโดย? มีศักดิ์ จีนพงษ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศนียบัตร ชมเชย

เรื่อง-ของ-วัตถุ/Pray???????????????????? กำกับโดย? เจนจิฬา โชติประทุม? คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Red Man??????????????????????????????????? กำกับโดย? ณัฐพงษ์ หอมชื่น? ?คณะนิเทศศาสตร์? มหาวิทยาลัยรังสิต

ศูนยตา/Buddhist???????????? ??????????? กำกับโดย? วชิรธาร ง่วนสำอางค์ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลรัตน์ เปสตันยี (International)

Three Of Us?????????????????????????????? By Umesh Vinayak Kulkarni, India

Special Mention

Point of View ??????????????????????????? By Avishag Leibovich, Israel

Nicolas & Guillemette ??? ??????????? By Virginie Taravel, France

รางวัลรัตน์ เปสตันยี

หนังสั้นสีขาว/ชั่วแสงเทียน กำกับโดย? ปราปต์ บุนปาน

รองชนะเลิศ

ฝรั่งเศส????????????????????????????????????? กำกับโดย? นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

Man and Gravity : Plateau?????????? กำกับโดย? จักรวาล นิลธำรงค์

ประกาศนียบัตรชมเชย

เถียงนาน้อยคอยรัก?????????????????????? กำกับโดย? วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์

พี่หมีอยากไปอียิปต์????????????????????? กำกับโดย? นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

อาหาร 3 หมู่?????????????????????????????? กำกับโดย? อนุชิต มวลพรม

รางวัลวิจิตรมาตรา

ซุปเปอร์’ไต๋’เอฟซี???????????? ??????????? กำกับโดย? ณิชกานต์ ธรมธัช โรงเรียนสาธิตเกษตร

ไร้สาร ?????????????????????????????????????? กำกับโดย? อมรลาภ พรหมสุวรรณ?? คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ถ้อยคำที่ถูกสาป?????????????????????????? กำกับโดย? ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์

อาหาร 3 หมู่ ????? ??????????????????????? กำกับโดย? อนุชิต มวลพรม Anuchit Muanprom

รางวัลนักแสดง ประจำปีนี้

ณัชยา สรนันท์ (น้องหญิง) จากเรื่อง Perfect gray? กำกับโดย กรกนก ศรีสมบูรณ์

รางวัลหนังสั้นขวัญใจ

เรื่อง-ของ-วัตถุ/Pray???????????????????? กำกับโดย? เจนจิฬา โชติประทุม? คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต