จินา โอสถศิลป์ จิระ มะลิกุล ฉันทวิชช์ ธนะเสวี ชยนพ บุญประกอบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล พรจากฟ้า เกรียงไกร วชิรธรรมพร

ศิลปิน – ทีมงาน “พรจากฟ้า” ขอส่งต่อความดี…มอบเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

Home / หนังไทย / ศิลปิน – ทีมงาน “พรจากฟ้า” ขอส่งต่อความดี…มอบเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด และณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วยผู้กำกับและนักแสดงจากภาพยนตร์ พรจากฟ้า ได้แก่ จิระ มะลิกุล, ชยนพ บุญประกอบ, เกรียงไกร วชิรธรรมพร, ฉันทวิชช์ ธนะเสวี เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อร่วมพูดคุยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการฉายภาพยนตร์พรจากฟ้า สมทบมูลนิธิชัยพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 13,155,559 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาท) ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 มูลนิธิชัยพัฒนา พระรามแปด