ฝัน-หวาน-อาย-จูบ

Home / วิจารณ์หนัง / ฝัน-หวาน-อาย-จูบ

คอลัมน์ หนังเด่น
กฤษดา เกิดดี


“ฝัน-หวาน-อาย-จูบ” เป็นงานที่รวมหนังสั้น 4 เรื่อง ที่กำกับโดยผู้กำกับฯ 4 คน

“ฝัน” เป็นผลงาน การกำกับของ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล “หวาน” ของ ปรัชญา ปิ่นแก้ว “อาย” ของ บัณฑิต ทองดี และ “จูบ” ของ ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล

ข้อเด่นของหนังที่รวมงานหลายเรื่องเข้าด้วยกัน ก็คือ คนดูได้ดูหนังที่มี “เรื่อง” หลากหลาย (ภายใต้กรอบแนวคิดหลักเดียวกัน) และเมื่อมีเรื่องหลากหลายก็ย่อมได้ดูดารานักแสดงจำนวนมากและหลากหลายตามไปด้วย

ซึ่งกรณี “ฝัน-หวาน-อาย-จูบ” ก็น่าจะมีลักษณะเด่นดังกล่าว

แต่ข้อด้อยของหนังลักษณะนี้ก็คืออาจจะไม่มีผลรวมที่ทรงพลังพอจะให้เกิดความประทับใจ เนื่องจากความรู้สึกดังกล่าวนั้นอาจถูกแยกส่วน และอีกอย่างก็คือระดับคุณภาพและคุณค่าทางด้านความบันเทิงอาจจะไม่ทัดเทียมกันในแต่ละเรื่อง หรือกล่าวได้อีกอย่างว่ามีคุณภาพและคุณค่าไม่สม่ำเสมอในแต่ละส่วน (หรือแต่ละเรื่องที่เป็นหนังสั้น)

กล่าวอย่างง่ายๆ ว่าใน 4 เรื่อง อาจดี 3 เรื่อง ปานกลาง 1 เรื่อง หรือดีมาก 2 เรื่อง ดี 1 เรื่อง และปานกลางค่อนข้างแย่อีก 1 เรื่อง (ซึ่งกรณี “สี่แพร่ง” ก็พบปัญหานี้)

ในกรณีของ “ฝัน-หวาน-อาย-จูบ” ผมขอประเมินแยกแต่ละเรื่องดังนี้

“จูบ” ถูกจัดลำดับให้เป็นเรื่องแรกและน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าพวกที่สุดและไม่น่าจะเป็น “เรื่อง” พอที่จะนำมาเสนอได้ ถ้าพยายามมองอย่างเข้าใจที่สุด ผมจะพยายามมองเห็นข้อดีของสไตล์ โดยลืมอารมณ์ขันอันไม่ค่อยจะเข้าท่านั้นเสีย (โดยเฉพาะการเล่นคำ)

“อาย” ทำให้รู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อย อย่างน้อยก็ยังพอมีสิ่งสวยงามอยู่ 2 อย่าง คือ กัญญากับทะเล ส่วนผู้แสดงนำชายนั้น การแสดงยังไม่ผ่าน

“หวาน” มีประเด็นที่น่าสนใจแต่ขาดแคลนความเพลิดเพลิน

“ฝัน” เป็นเรื่องปิดท้าย ผมมองว่าหนังมีแนวคิดดีและค่อนข้างลงตัว ถ้าตัดช่วงการเล่นด้วยภาพพิเศษออกไปบ้างจะดีกว่านี้

โดยรวมแล้ว ผมว่าหนังอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาในแง่เอกภาพ และด้อยกว่าที่ผมคาด

ผู้กำกับฯ – ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล, บัณฑิต ทองดี, ปรัชญา ปิ่นแก้ว, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
ผู้แสดง – ชาคริต แย้มนาม, สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, กัญญา รัตนเพชร์, มาริโอ้ เมาเร่อ

ที่มาจากหนังสือพิมพ์