คนไททิ้งแผ่นดิน

Home / หนังใหม่ / คนไททิ้งแผ่นดิน
คนไททิ้งแผ่นดิน

คนไททิ้งแผ่นดิน

2010-04-29
ตัวอย่าง คนไททิ้งแผ่นดินดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่

kontai_01

“คนไททิ้งแผ่นดิน” ภาพยนตร์ไทยอิงแนวประวัติศาสตร์กล่าวถึงกลุ่มบรรพบุรุษไทย ที่รวมตัวกันกอบกู้และต่อสู้จากการรุกรานของกลุ่มชนฮาน เพื่ออิสรภาพและเพื่อความเป็นไท แม้นจะแลกมาด้วยการเสียสละทุกอย่างก็ตาม

เมื่อกว่าหนึ่งพันปีก่อน ตอนใต้ประเทศมองโกเลียมีชนกลุ่มน้อยที่เรียกตนเองว่า “ไท” ที่ตกอยู่ภายใต้กฏระเบียบและการปกครองของเมืองฮานมหาอำนาจ ชาวไทเป็นผู้ซึ่งรักความสงบ ความสุข ไม่คิดร้ายกับผู้อื่นมีความเมตตาและเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมโลกสิ่งเหล่านี้ คือวิถีชีวิตที่ชาว “ไท” ยึดถือเป็นแบบอย่างมาช้านาน แต่ก็ยังไม่วายที่จะถูกกดขี่ข่มเหงต่าง ๆ นานา จากผู้ปกครองและทหารฮานเมืองมหาอำนาจในยุคนั้น

กลุ่มคนไทถูกกดขี่ข่มเหงมาช้านานถึงเวลาแล้วที่พวกเหล่าไทต้องผนึกรวมตัวกันขับไล่ปร
าบปราม เหล่าทหารและผู้นำฮานเพื่ออิสรภาพสู่มวลชนชาวไท สมัครสมานสามัคคี รักชาติ รักแผ่นดิน รวมพลังให้เป็นปึกแผ่นขับไล่อธรรม เพื่อได้มาซึ่งความเป็นไท อิสรภาพและความยุติธรรม

“คนไททิ้งแผ่นดิน” เน้นนำเสนอในด้านความสมานฉันท์สามัคคีและการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และอิสรภาพแด่มวลชนชาวไท เช่นเดียวกับการปรองดองในหมู่เผ่าพันธุ์เดียวกัน ถ้ารวมตัวกันเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นแล้วยากนักที่ภัยอันตรายใด ๆ จะเข้ามาย่างกราย ศัตรูที่มุ่งปองร้ายล้วนพังพินาศยับเยิน

สิ่งเหล่านี้คือความมุ่งหวังของภาพยนตร์ “คนไททิ้งแผ่นดิน” เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมปัจจุบันให้ตระหนักถึงบรรพบุรุษที่ต้องเผชิญชะตากรรมที
่โหดร้ายเพื่ออิสรภาพและความถูกต้อง เหล่านักสู้ไทในอดีตยอมแม้กระทั่งชีวิตเพื่อที่จะให้เหล่ามวลหมู่ไทคงอยู่และมั่นคงต
ราบชั่วลูกชั่วหลาน ถึง ณ ปัจจุบันนี้

บทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลจาก มูลนิธิ จอหน์ เอฟ เคนเนดี้ แห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก Popcorn magazine