ดูหนังรอบพิเศษ Drag Me To Hell

ดูหนังรอบพิเศษ Drag Me To Hell

(2 มิ.ย. 52) ประกาศผล ผู้ได้ไปชมหนัง Drag Me To Hell จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่งพุธที่ 3 มิ.ย. 2552 รับบัตรหนึ่งทุ่ม…