หนังสั้น “กลัว” ตีแผ่เรื่องจริงของนักศึกษามุสลิม

หนังสั้น “กลัว” ตีแผ่เรื่องจริงของนักศึกษามุสลิม

ด้วยข่าวคราวเหตุการณ์ความไม่สงบที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่อยู่นอกพื้นที่ รวมไปถึงคนในพื้นที่เองที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงแทบจะตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดหนังสั้นที่ชื่อว่า กลัว หนังสั้นที่สะท้อน ชีวิตของเด็กนักเรียน นักศึกษาจากจังหวัดปัตตานีที่มีความกลัวซุกซ่อนในใจ โดยได้นำเค้าเรื่องจริงมาจาก เด็กนักเรียนมุสลิมทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนพระราชทานใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากจังหวัดปัตตานี ที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จ.…