10 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก เดอะกิ๊ก ‘จุ๊น – จ๊ะจ๋า’ กลับมาเจอกันอีกครั้ง !

10 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก เดอะกิ๊ก ‘จุ๊น – จ๊ะจ๋า’ กลับมาเจอกันอีกครั้ง !

  10 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก เดอะกิ๊ก ‘จุ๊น – จ๊ะจ๋า’ กลับมาเจอกันอีกครั้ง !   แม้เวลาจะผ่านไปนานถึงหนึ่งทศวรรษแล้ว แต่หลาย ๆ คนก็ยังคงจดจำภาพของนักแสดงวัยใสกับลักยิ้มทรงเสน่ห์ จุ๊น…