A Moment in June ณ ขณะรัก

A Moment in June ณ ขณะรัก

คอลัมน์ หนังเด่นกฤษดาผมอยากเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงชื่อของหนังเรื่องนี้ ผมคิดว่าหนังมีชื่อภาษาไทยที่ไพเราะและมีความหมายสอดคล้องกับเรื่องราว น่าเสียดายที่ชื่อภาษาไทยถูกใช้เหมือนกับ (หรือทำให้รู้สึก) ว่าเป็นชื่อรอง โดยชื่อหลักเป็นภาษาอังกฤษการใช้ชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อหลักอาจจะทำให้ดูเป็น “นานาชาติ” แต่ก็อาจมีผลข้างเคียงเหมือนกัน เป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คนดูประเภท “เดินผ่าน” เดินแล้วผ่านไปเลยจริงๆ (ถึงแม้รูปลักษณ์ของหนังอาจจะไม่ได้เน้นกลุ่มคนดูประเภทนี้ก็ตาม) และเป็นไปได้เหมือนกันที่บางคนคิดว่าเป็นหนังต่างประเทศอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกล่าวถึงนั่นคือหนังนำเสนอความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศเนื้อหาดังกล่าวอาจเป็นแรงดึงดูดให้คนดูบางกลุ่มตัดสินใจดู แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นของแสลงสำหรับคนดูจำนวนหนึ่ง…