รีวิว Pete’s Dragon : มังกรเพื่อนรัก

รีวิว Pete’s Dragon : มังกรเพื่อนรัก

  รีวิว Pete’s Dragon : มังกรเพื่อนรัก   พล็อตเรื่องที่เด็กน้อยหลงป่าและได้รับการช่วยเหลือจากสัตว์ในป่าคอยฟูกฟักจนเติบใหญ่นั้นมีให้เราเห็นกันอยู่เรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็น The Jungle Book, The Legend…