เปิดใจ “วรฤทธิ์ พรเกิด” เจ้าของผลงานลายเส้นสุดสยองบนโปสเตอร์ “School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า…”

เปิดใจ “วรฤทธิ์ พรเกิด” เจ้าของผลงานลายเส้นสุดสยองบนโปสเตอร์ “School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า…”

  เปิดใจ “วรฤทธิ์ พรเกิด” เจ้าของผลงานลายเส้นสุดสยอง บนโปสเตอร์ “School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า…”   เนิ่นนานมาแล้วที่โปสเตอร์ภาพยนตร์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงตัวตน และอัตลักษณ์ของตัวภาพยนตร์ได้ดีที่สุด อาจจะเริ่มมาตั้งแต่ที่เรายังเรียกขานมันว่า ใบปิด โดยนอกจากจะเล่าเรื่องราวในภาพยนตร์แล้ว…