สามชุก หนังสนุก… ซึ้ง… กินใจ… ตัวเก็งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสุพรรณหงษ์ แน่นอน!

สามชุก หนังสนุก… ซึ้ง… กินใจ… ตัวเก็งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสุพรรณหงษ์ แน่นอน!

?สามชุก หนังไทยเรื่องแรกที่ กระทรวงวัฒนธรรมแนะนำให้คนไทยดู? ประโยคนี้แหละที่ทำให้คนส่วนใหญ่มีความคิดว่าหนังเรื่องนี้คงไม่สนุก แล้วทำให้ไม่อยากไปดู เพราะภาพพจน์ของกระทรวงวัฒนธรรมกับหนังไทย เป็นภาพของการควบคุมให้อยู่ในกฎระเบียบ เป็นภาพที่ต่อต้านความบันเทิง แล้วยิ่งมารวมกับการตอกย้ำทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่เน้นว่าเป็นหนังเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด รวมถึงการตั้งชื่อเรื่อง ?ขอโอกาสอีกครั้ง? มันยิ่งทำให้หนังถูกจัดวางตำแหน่งในความคิดของคนว่า เป็นหนังที่ทำมาเพื่อมุ่งหวัง การสะท้อนสังคม…