สรุปผลรางวัล ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25

ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานประกาศรางวัล ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25  เป็นอีกหนึ่งรางวัลภาพยนตร์ไทยที่มอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งชมรมวิจารณ์บันเทิงประกอบด้วยนักวิจารณ์ภาพยนตร์จากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ โดยนาย นคร วีระประวัติ…

เรื่องเศร้า-ฝังใจ ใน ‘ปั๊มน้ำมัน’ ของ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

ความเมโลดราม่า เป็นของคู่กันเสมอในผลงานของ กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ เช่นเดียวกับ ‘ปั๊มน้ำมัน’ ผลงานกำกับเรื่องที่ 10 ของเจ้าตัวเรื่องนี้ ซึ่งเล่าเรื่องของ มั่น (ปรมะ อิ่มอโนทัย) ชายหนุ่มเจ้าของปั๊มน้ำมันห่างไกลผู้คน ที่ยึดมั่นรอคอย นก…