มนุษย์ไม่ใช่ตัวเลข ผู้ลี้ภัยไม่ใช่จำนวน!! เรียนรู้ปัญหาผู้ลี้ภัยไปพร้อมกันใน The 7th Refugee Film Festival

มนุษย์ไม่ใช่ตัวเลข ผู้ลี้ภัยไม่ใช่จำนวน!! เรียนรู้ปัญหาผู้ลี้ภัยไปพร้อมกันใน The 7th Refugee Film Festival

เปิดตัวอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์ The 7th Refugee Film Festival ที่สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้ได้ คุณอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ…