คนหิ้วหัว

คนหิ้วหัว

คอลัมน์ หนังเด่นกฤษดา“คนหิ้วหัว” น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่า พิง ลำพระเพลิง เป็นผู้สร้างหนังที่มีเอกลักษณ์และมีความสามารถหลากหลายโดยเอกลักษณ์ของเขาปรากฏอยู่ทั้งในเนื้อหาที่นำเสนอและวิธีการนำเสนอส่วนความสามารถที่หลากหลายนั้นดูได้จากการทำหน้าที่สำคัญในงานที่สร้างในครั้งนี้ นอกจากงานเขียนบทและกำกับภาพยนตร์แล้ว พิง ลำพระเพลิง ยังทำหน้าที่สำคัญอีกอย่างนั่นคือเป็นผู้แสดงนำการเป็นผู้กำกับฯ และผู้แสดงนำอาจจะไม่ใช่เรื่องพิเศษ (เท่าที่นึกออกทันทีก็มีดารานักแสดงตลกอย่างน้อย 3 คน เคยทำไปแล้ว)…