ดูหนังรอบพิเศษ Predators มหากาฬ พรีเดเตอร์ (ประกาศผล)

ดูหนังรอบพิเศษ Predators มหากาฬ พรีเดเตอร์ (ประกาศผล)

(*6 ก.ค. ) ประกาศผลแล้วครับ “Predators มหากาฬ พรีเดเตอร์” ฉายรอบวันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2553 เวลา 2ทุ่ม (รับบัตรหนึ่งทุ่ม-ทุ่มสี่สิบห้า) โรงภาพยนตร์…