Mud ? เจ็บปวดเพื่อเรียนรู้

Mud ? เจ็บปวดเพื่อเรียนรู้

Mud ภาพยนตร์เมื่อปี 2012 ที่ได้รับการยกย่องจากสื่อมวลชนจากการฉายให้ชมที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เมื่อปี 2012 ว่า ?เป็นหนังอเมริกันที่ดีที่สุดที่ฉายในเมืองคานส์ปีนั้น? อาจจะเป็นเขายกย่องตามการตลาดที่มักใช้กับภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ได้โอกาสไป เข้าฉายที่งานเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกแบบนี้ แต่โดยแท้จริงไม่ว่าตัวของ Mud เอง จะฉายที่เทศกาลใดหรือปีใด สิ่งที่หนังพยายามสื่อก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลา?…