Inglourious Basterds : ยุทธการเดือดเชือดนาซี

Inglourious Basterds : ยุทธการเดือดเชือดนาซี

Inglourious Basterds : ยุทธการเดือดเชือดนาซี สิ่งแรกที่หนังบอกกับผู้ชมคือ ไม่เหมาะกับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ขึ้นอยู่หัวฟิล์มก่อนหนังจะฉาย ความจริงผมอยากให้เพิ่มเข้าไปอีกด้วยซ้ำว่าไม่เหมาะกับสตรี และผู้มีจิตอ่อน เพราะภาพในหนังมีทั้งความรุนแรงพอสมควร ภาษาที่ใช้ก็รุนแรง ยังดีที่ Subtitle…