ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น พระมหาชนก จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น พระมหาชนก จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

(กดที่ภาพเพื่อรับชม) ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น พระมหาชนก จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระปรีชาสามารถขององค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้นปรากฏให้เห็นเด่นชัดในหลากหลายด้าน หนึ่งในนั้นก็คือผลงานพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก ที่เคยทำเป็นหนังสือออกวางจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้อ่านกัน และจากผลงานพระราชนิพนธ์ชิ้นนี้จึงได้มีผู้ที่นำไปดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่น ละครเพลง ฯลฯ…