“เคลลัน แม็คออลิฟฟ์” และ “ลอร์เรน นิโคลสัน” ประสานมือก่ออาชญากรรมออนไลน์ ใน “Hacker : อัจฉริยะแฮกข้ามโลก”

“เคลลัน แม็คออลิฟฟ์” และ “ลอร์เรน นิโคลสัน” ประสานมือก่ออาชญากรรมออนไลน์ ใน “Hacker : อัจฉริยะแฮกข้ามโลก”

  “เคลลัน แม็คออลิฟฟ์” และ “ลอร์เรน นิโคลสัน” ประสานมือ ก่ออาชญากรรมออนไลน์ ใน “Hacker : อัจฉริยะแฮกข้ามโลก”   นักแสดงหนุ่ม เคลลัน…