อรหันต์ซัมเมอร์

อรหันต์ซัมเมอร์

คอลัมน์ หนังเด่นกฤษดา“อรหันต์ซัมเมอร์” เป็นหนึ่งในจำนวนหนังไทยหลายเรื่องที่เข้าฉายช่วงปิดเทอมและมีลักษณะชัดเจนในแง่การมุ่งคนดูที่เป็นเด็กและครอบครัวผมไม่อยากเรียกว่าเป็น “หนังเด็ก” แต่น่าจะเป็น “หนังครอบครัว” มากกว่า โดยหนังที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและเข้าฉายในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็คือ “นาค” และ “ดรีมทีม”โดยเฉพาะ “ดรีมทีม” นั้นมีลักษณะร่วมกับ “อรหันต์ซัมเมอร์” หลายอย่าง…