เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชวนเหล่าออเจ้าแต่งชุดไทย ดูหนัง 1 ที่นั่ง ฟรีอีก 1 ที่นั่ง!!

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชวนเหล่าออเจ้าแต่งชุดไทย ดูหนัง 1 ที่นั่ง ฟรีอีก 1 ที่นั่ง!!

เรียกว่าไม่ขอตกเทรนด์ออเจ้ากับเขาด้วยเหมือนกัน เพราะล่าสุด เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอชวนเหล่าออเจ้ามาร่วมกันอนุรักษ์มรดกไทยและสืบสานความเป็นไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เพียงแค่ออเจ้าแต่งชุดไทย จะไทยแบบไหนก็ได้ รับสิทธิ์ ดูหนัง 1…